Norsk-Engelsk oversettelse av agitere

Oversettelse av ordet agitere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

agitere på engelsk

agitere
argumentereverb agitate, propagandize, spread propaganda
Synonymer for agitere
Avledede ord av agitere
Fler eksempler
1.Det er bare når det foreligger noenlunde likeverdige anbud vi kan agitere for norske interesser, sier statsråden.
2.De mest ytterliggående av dem går så langt som til å agitere for at Punjab river seg løs fra India og danner en selvstendig nasjon.
3.Det er en måte å agitere på som utelukkende er egnet til å karakterisere seg selv.
4.Dette kaller Froyn" monopol på å agitere for sine løsninger og dermed kvele andre partimedlemmers oppfatninger".
5.Enhver står selvsagt fritt til å agitere for sitt politiske syn.
6.Eventuelle klager om at katten gjør sitt fornødne i barnas sandkasser, imøtegår vi ved å agitere for bruk av presenninger eller annet deksel over kassene når ungene ikke leker der...
7.Eventuelle klager om at katten gjør sitt fornødne i barnas sandkasser, imøtegår vi ved å agitere for bruk av presenninger over kassene når ungene ikke leker der..
8.Fra sentralt hold skal man ikke presse på for en spesiell løsning, fremholder Koritzinsky, som imidlertid påpeker at det er en demokratisk rett for alle å agitere åpent.
9.I denne forbindelse understreker NKPformannen sterkt at hovedsaken i valgkampen vil være å agitere for Norden som atomvåpenfri sone, og han blir helt varm i stemmen i omtalen av hva fred betyr i den offisielle politikk alle kommunistiske land fører.
10.Men det var ikke budsjett til å agitere for tryggere trafikk i Tromsø fylke, så Hansen måtte på tiggerstien, og Sparebanken Nord tro til med 10 000 kroner.
11.Men jeg tror det er viktigere nå å ta del i abortkampen, enn å agitere for frikirkemenighetenes plass i kirkebildet, sier Knudsen.
12.Min hovedoppgave er efterhvert blitt å agitere for de gode råstoffer.
13.Ramirez sa det ville være en fornærmelse mot de syv partiene som har registrert seg til valget 4. november å la opposisjonsalliansen holde offentlige møter og agitere for sine synspunkter.
14.Biskop Desmund Tutu kom uten vanskelighet til Oslo med hele sin familie, og benyttet anledningen til å agitere for sin sak både her og i flere andre land før han vendte tilbake til SydAfrika.
15.Det er skolestart for store og små i disse dager, og i den anledning har Knekkebrødkontoret funnet det på sin plass å agitere for vår særnorske følgesvenn - matpakken.
16.Det går ut på at LO ikke kan agitere blant lærere i grunnskolen.
17.Det står neppe til å nekte at stadig flere i vårt samfunn simpelthen er betalt for å mene, argumentere og agitere - og at dette gjenspeiles i form av artikler og innlegg til avisen.
18.Ett av punktene i avtalen går ut på at LO ikke skal agitere blant lærere i grunnskolen for medlemskap i LOforbund.
19.Forøvrig makter han mellom, over og under linjene å agitere skamløst for sitt teologiske syn.
20.Først ute var partiformann Theo Koritzinsky og annenkandidaten i Oslo, Kristin Halvorsen, som begge benyttet anledningen til å agitere mot Høyres" bløffepolitikk".
21.Nå har flere israelske politikere begynt å agitere for dødsstraff efter at 1150 geriljasoldater, blant dem 71 som var dømt for drap, i forrige uke ble løslatt.
22.Nå var det ikke lenger nødvendig å agitere.
23.Partiformannen karakteriserte det som en pest og plage for DLF at andre ved tidligere valg hadde kunnet agitere om bortkastede stemmer, noe som særlig har rammet DLF.
24.Skjeseth fant det opportunt å avstå fra å agitere.
Liknende ord

 
 

agitere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) agitereagiterendeagitert
Indikativ
1. Presens
jegagiterer
duagiterer
hanagiterer
viagiterer
dereagiterer
deagiterer
8. Presens perfektum
jeghar agitert
duhar agitert
hanhar agitert
vihar agitert
derehar agitert
dehar agitert
2. Preteritum (Fortid)
jegagiterte
duagiterte
hanagiterte
viagiterte
dereagiterte
deagiterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde agitert
duhadde agitert
hanhadde agitert
vihadde agitert
derehadde agitert
dehadde agitert
4a. Presens futurum
jegvil/skal agitere
duvil/skal agitere
hanvil/skal agitere
vivil/skal agitere
derevil/skal agitere
devil/skal agitere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha agitert
duvil/skal ha agitert
hanvil/skal ha agitert
vivil/skal ha agitert
derevil/skal ha agitert
devil/skal ha agitert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle agitere
duville/skulle agitere
hanville/skulle agitere
viville/skulle agitere
dereville/skulle agitere
deville/skulle agitere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha agitert
duville/skulle ha agitert
hanville/skulle ha agitert
viville/skulle ha agitert
dereville/skulle ha agitert
deville/skulle ha agitert
Imperativ
Bekreftende
duagiter
viLa oss agitere
dereagiter
Nektende
duikke agiter! (agiter ikke)
dereikke agiter! (agiter ikke)
Dine siste søk