Norsk-Engelsk oversettelse av akselerere

Oversettelse av ordet akselerere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

akselerere på engelsk

akselerere
fartsøkningverb accelerate
Fler eksempler
1.Direktør Øystein Dahle i Esso Norway Inc. kom i sitt innlegg inn på den energiøkonomisering og effektivisering som allerede i en tiårsperiode har pågått i samfunnet, men som det nå er viktig å akselerere for å høste resultatene raskere.
2.For å forkorte krisen må industrilandene akselerere fremveksten av det nye, og passe på at man ikke gjør vondt verre ved å opprettholde overkapasiteten i tradisjonelle kapitalvaresektorer.
3.Formannen i Norske Radio / TVhandleres Landsforbund, Rolf Snare (t.h.), og direktør Ove Magndal i forbundets sekretariat konstaterer at den rivende tekniske utvikling de siste 60 år ser ut til å akselerere ytterligere.
4.På grunn av vanskelighetene der, klarte jeg ikke å akselerere ut på vekslingssiden, og måtte begynne på nytt igjen, sa Engelstad, som mente forklaringen på feilskjærene først og fremst var å finne på det psykologiske planet.
5.Utviklingen vil sannsynligvis akselerere iår.
6.Ved å fremelske og akselerere barnets intellektuelle persepsjonsevne for tidlig, vil dette senere hemme barnets fysiske utvikling og sosiale adferdsmønster.
7.Jeg kunne løpe, men ikke akselerere i virkelig stor fart.
8.Men faren er at et fortsatt prisfall nå vil akselerere, og at oljeprisen da vil kunne komme helt ut av kontroll og ikke stabilisere seg før på et meget dramatisk lavere nivå enn dagens, heter det i pressemeldingen.
9.Den danske taktikken går denne gang ut på å gi begge rom til å akselerere i.
10.For å akselerere den fine utvikling i behandlingstilbudet for våre hjertebarn, går Foreldreforeningen for hjertesyke barn inn for at langt større midler settes inn for å kvalifisere mer personell med spisskompetanse innen områdene kardiologi, anestesi, kirurgi, intensivbehandling, immunologi og psykososialt helsevern.
11.Kravet om innsats kommer til å akselerere meget raskt, uttaler han.
12.Og forenklingsforslaget vil bare akselerere denne utviklingen.
13.Råtedannelsen kommer til å akselerere.
Liknende ord

 
 

akselerere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) akselerereakselererendeakselerert
Indikativ
1. Presens
jegakselererer
duakselererer
hanakselererer
viakselererer
dereakselererer
deakselererer
8. Presens perfektum
jeghar akselerert
duhar akselerert
hanhar akselerert
vihar akselerert
derehar akselerert
dehar akselerert
2. Preteritum (Fortid)
jegakselererte
duakselererte
hanakselererte
viakselererte
dereakselererte
deakselererte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde akselerert
duhadde akselerert
hanhadde akselerert
vihadde akselerert
derehadde akselerert
dehadde akselerert
4a. Presens futurum
jegvil/skal akselerere
duvil/skal akselerere
hanvil/skal akselerere
vivil/skal akselerere
derevil/skal akselerere
devil/skal akselerere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha akselerert
duvil/skal ha akselerert
hanvil/skal ha akselerert
vivil/skal ha akselerert
derevil/skal ha akselerert
devil/skal ha akselerert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle akselerere
duville/skulle akselerere
hanville/skulle akselerere
viville/skulle akselerere
dereville/skulle akselerere
deville/skulle akselerere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha akselerert
duville/skulle ha akselerert
hanville/skulle ha akselerert
viville/skulle ha akselerert
dereville/skulle ha akselerert
deville/skulle ha akselerert
Imperativ
Bekreftende
duakselerer
viLa oss akselerere
dereakselerer
Nektende
duikke akselerer! (akselerer ikke)
dereikke akselerer! (akselerer ikke)
Dine siste søk