Norsk-Engelsk oversettelse av aksenttegn

Oversettelse av ordet aksenttegn fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aksenttegn på engelsk

aksenttegn
skilletegnsubst. stress mark
  lingvistikksubst. accent
Liknende ord

 
 

Dine siste søk