Norsk-Engelsk oversettelse av aksentuering

Oversettelse av ordet aksentuering fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aksentuering på engelsk

aksentuering
allmennsubst. accentuation
Synonymer for aksentuering
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.For det andre er det et spørsmål om aksentuering," hevder Holst.
2.Aksentuering av innvandrernes avstamning og egenart har vekslet gjennom den 160 år lange norske immigranthistorie.
3.Deres hovedankepunkt synes å være at kunstnerorganisasjonene gjennom en ekspansiv offentlig kulturpolitikk er blitt gjøkunger som skyver alle andre ut, samtidig som organisasjonenes sterkere aksentuering av seg selv som fagforeninger gjør at medlemsdemokratiet og alles rett til en skjerv, prioriteres foran almenhetens interesse av å støtte det kvalitativt beste.
4.For det andre er det et spørsmål om aksentuering.
5.Vil en militær strategi basert på en relativt sterkere aksentuering av slag dypt inn i ØstEuropa, harmonere med en politisk strategi som tar sikte på å øke tillit og samarbeide på tvers av systemgrensene i Europa ?
6.Allerede åpningsverket - som var intet mindre enn Giuseppe Tartinis" Djevletrillesonate" - fornemmet vi fin aksentuering og myndige linjespill.
7.Magnus har noe å fylle dette formatet med, og vil vel efterhvert også tilstrebe en klarere struktur, en sterkere aksentuering av de aktive ledd i bildet.
Dine siste søk