Norsk-Engelsk oversettelse av aksjonere

Oversettelse av ordet aksjonere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aksjonere på engelsk

aksjonere
gå til aksjonverb act, take action, go into action
Fler eksempler
1.Det eneste jeg opplyste til avisen var det var politiet som hadde forledet Oslo ligningskontor til å aksjonere overfor" Anka".
2.Dette viser nok en gang at demokratisering i skolen bare er ord og at elevene i virkeligheten har liten innflydelse over sitt eget skolemiljø, sier Trond Hole i Norges Gymnasiastsamband, og truer med å aksjonere helt til alle som ønsker å lese avisen har fått den.
3.Og hva er NAFs begrunnelse for å aksjonere ?
4.På et møte med foreldrerepresentantene fra bydelene kom det også frem et entydig ønske om å aksjonere.
5.Selv om vi ikke har anbefalt Furua borettslag å aksjonere på denne måten, stiller vi oss bak borettslaget.
6.Vi har ingen grunn til å aksjonere.
7.Vi skal ihvertfall gjøre vårt beste og aksjonere på en fredelig måte.
8.Vi vil avvente en eventuell arbeidsrettssak før vi bestemmer oss for å aksjonere, sier avdelingssjef Sverre Strand i Den norske lægeforening til NTB.
9.Vil tjenestemennene aksjonere på noen måte for å vise sin misnøye, overkonstabel Reinsnos ?
10.Å aksjonere mot oljeselskapet som først øker bensinprisen, har vist seg å være effektivt i andre land.
11.ArbeiderAvisa (a) er imidlertid ikke enig med sin Trondheimskollega Adresseavisen og minner om at de funksjonshemmede ikke har for vane å aksjonere i utide.
12.Bergen Fengselsfunksjonærforening vil aksjonere hvis ikke Justisdepartementet kommer med signaler om at det vil bli bevilget penger til bygging av et nytt kretsfengsel.
13.Bystyrerepresentanter fra RV og SV som igår deltok i demonstrasjonen i bystyresalen og som oppfordret demonstrantene til også å aksjonere i bystyresalen under dagens budsjettbehandling, vil bli innrapportert til fylkesmannen.
14.De NTLorganiserte på Oslo trygdekontor ser seg nødt til å aksjonere om ikke Rikstrygdeverket nå aktiviserer de" skjulte" stillingshjemlene.
15.Demonstrantene hadde ikke innhentet politiets tillatelse til å aksjonere.
16.Den dagen skal alle Høyres 454 lokalforeninger i landets 454 kommuner, og foreningen på Svalbard, ut og aksjonere.
17.Den ene er å aksjonere sterkere overfor helsekonstbransjen for å få vareutvalget i samsvar med lovgivningen.
18.Dermed får bilorganisasjonene ytterligere en uke til å aksjonere mot det de kaller en ny, permanent bilskatt for Oslobilistene.
19.Dersom det ikke skjer, vil vi aksjonere, fremholder Wilberg.
20.Dersom det ikke skjer, vil vi aksjonere.
21.Det er derfor naturlig at de reagerer med å aksjonere.
22.Det var Rama Raos tilhengere som sammen med den politiske opposisjonen i landet hadde planer om å aksjonere dersom ikke den 61 år gamle politikeren ble gjeninnsatt som statsminister.
23.Efter det Aftenposten erfarer vil den mektige bilorganisasjonen nå oppfordre bilistene til å aksjonere mot, eller eventuelt boikotte, det oljeselskap som først øker bensinprisen.
24.Ellers kan jeg nok love at beboerne kommer til å aksjonere, sier Eivind Brattlie.
25.Et minstekrav vi kan stille til de personer som har forpliktet seg til å aksjonere mot SydAfrika er at de beslutninger som blir tatt på folkets vegne også skal ramme dem selv.
26.Foreldre som slutter seg til" prisboikotten" kan imidlertid ikke aksjonere så lenge de vil.
27.HVORFOR er typografer den eneste gruppe blant LOorganiserte som aksjonerer før det er noe resultat å aksjonere mot, klubbformann Gunnar Nordby ?
28.Hotell og Restaurant som skal aksjonere i en uke, har bedt sine medlemmer om ikke å medvirke til salg av slike produkter på serveringssteder, mens Handel og Kontors oppfordring går ut på at medlemmene ikke skal transportere Coca - Cola - produkter til lager og fra lager til butikk i tre dager.
29.Hvis så funksjonærene skulle aksjonere på linje med de ansatte i produksjonen, vil beløpet bli det dobbelte.
30.I mer enn seks år var man på sporet av Treholt, hjulpet av selveste FBI / CIA, før tiden var moden til å aksjonere.
Liknende ord

 
 

aksjonere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) aksjonereaksjonerendeaksjonert
Indikativ
1. Presens
jegaksjonerer
duaksjonerer
hanaksjonerer
viaksjonerer
dereaksjonerer
deaksjonerer
8. Presens perfektum
jeghar aksjonert
duhar aksjonert
hanhar aksjonert
vihar aksjonert
derehar aksjonert
dehar aksjonert
2. Preteritum (Fortid)
jegaksjonerte
duaksjonerte
hanaksjonerte
viaksjonerte
dereaksjonerte
deaksjonerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde aksjonert
duhadde aksjonert
hanhadde aksjonert
vihadde aksjonert
derehadde aksjonert
dehadde aksjonert
4a. Presens futurum
jegvil/skal aksjonere
duvil/skal aksjonere
hanvil/skal aksjonere
vivil/skal aksjonere
derevil/skal aksjonere
devil/skal aksjonere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha aksjonert
duvil/skal ha aksjonert
hanvil/skal ha aksjonert
vivil/skal ha aksjonert
derevil/skal ha aksjonert
devil/skal ha aksjonert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle aksjonere
duville/skulle aksjonere
hanville/skulle aksjonere
viville/skulle aksjonere
dereville/skulle aksjonere
deville/skulle aksjonere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha aksjonert
duville/skulle ha aksjonert
hanville/skulle ha aksjonert
viville/skulle ha aksjonert
dereville/skulle ha aksjonert
deville/skulle ha aksjonert
Imperativ
Bekreftende
duaksjoner
viLa oss aksjonere
dereaksjoner
Nektende
duikke aksjoner! (aksjoner ikke)
dereikke aksjoner! (aksjoner ikke)
Dine siste søk