Norsk-Engelsk oversettelse av albue

Oversettelse av ordet albue fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

albue på engelsk

albue
lage veiverb elbow
  anatomisubst. elbow
Synonymer for albue
Avledede ord av albue
Wiki
Albuen er leddet mellom overarm og underarm. Leddet er et hengselledd mellom humerus, som er overarmsbenet, og ulna, som er et av bena i underarmen. Det andre benet i underarmen, radius, er i kontakt med albueleddet med en liten sylindrisk formet øvre ende, radiushodet, slik at den nesten flate øvre enden er i kontakt med humerus og utsiden av den sylindriske enden glir mot ulna.

Fler eksempler
1.Jeg ga Truls Kristiansen en albue, noe jeg selv mottar mange av i løpet av en kamp.
2.Derfor blir det mye feiling og prøving av stadig nye" sjefbørster" som skal albue seg frem.
3.Selv blir jeg oftest stukket i albue og knegrop.
4.Sistnevnte spilte med et brukket ribben, men det så ikke ut til å hemme ham før han fikk en albue i brystet mot slutten av kampen.
5.Smith sliter med en albueskade og tar ingen chanse på å albue seg frem i starten - foreløbig.
6.Albue#lange ermer og god dyp fold for/bak på skjørtet og stikklommer i sidene.
7.Blant annet ble han truffet flere steder på kroppen, og sparkene førte til at han falt i gulvet igjen og pådro seg brudd i høyre albue.
8.Da hender det at jeg må svare med en albue.
9.En skadet albue plaget ham i semifinalen.
10.Med kulelager både i skulder og albue, og et håndledd som roterer, scoret han fem mål bare i 2. omgang !
11.Men jeg tror ikke det kan sies at jeg er opptatt av å albue meg frem.
12.Men jeg tror ikke det kan sies om meg at jeg er opptatt av å albue meg frem.
13.Orientering av brettet, plassering av føttene, krysstak, spiss albue og skjøtehånden på bommen.
14.Utenriksminister Alexander Haig påførte seg selv banesåret ved å albue seg frem til mikrofonene for å fortelle at han" hadde kommandoen".
Liknende ord

 
 

albue som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) albuealbuendealbuet
Indikativ
1. Presens
jegalbuer
dualbuer
hanalbuer
vialbuer
derealbuer
dealbuer
8. Presens perfektum
jeghar albuet
duhar albuet
hanhar albuet
vihar albuet
derehar albuet
dehar albuet
2. Preteritum (Fortid)
jegalbuet
dualbuet
hanalbuet
vialbuet
derealbuet
dealbuet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde albuet
duhadde albuet
hanhadde albuet
vihadde albuet
derehadde albuet
dehadde albuet
4a. Presens futurum
jegvil/skal albue
duvil/skal albue
hanvil/skal albue
vivil/skal albue
derevil/skal albue
devil/skal albue
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha albuet
duvil/skal ha albuet
hanvil/skal ha albuet
vivil/skal ha albuet
derevil/skal ha albuet
devil/skal ha albuet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle albue
duville/skulle albue
hanville/skulle albue
viville/skulle albue
dereville/skulle albue
deville/skulle albue
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha albuet
duville/skulle ha albuet
hanville/skulle ha albuet
viville/skulle ha albuet
dereville/skulle ha albuet
deville/skulle ha albuet
Imperativ
Bekreftende
dualbu
viLa oss albue
derealbu
Nektende
duikke albu! (albu ikke)
dereikke albu! (albu ikke)
Dine siste søk