Norsk-Engelsk oversettelse av allting

Oversettelse av ordet allting fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

allting på engelsk

allting
allmennsubst. all, everything
  allmennannet everything, all things, each thing
Synonymer for allting
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Allting er så usikkert, og det er det som beroliger meg.
2.Gartneriensemblet" heter den, og uansett hva han sier om at allting er funnet på, gartneriet Olsens Enke er virkelig nok der det ligger på Skøyen, han kan gjerne gi det et annet navn.
3.Ja, men det hadde ikke skjedd om jeg ikke hadde vært så sta, svarte I. Det er greit nok at om enden er god, så er allting godt.
4.5 Platini, FRA 5 Chalana, POR 4 Bats, FRA Seks minutter fra fransk tragedie Når enden er god, er allting godt, jublet franskmennene efter 32 seieren over Portugal.
5.Allting, naturligvis, og allikevel : lite eller intet.
6.Allting vokser og gror her, det er fin jord, men så sørger vi naturligvis godt for gjødsling og jordforbedring.
7.Det er ikke så dypsindig som det lyder, for boken begynner i Cabin Class på M / S Kungsholm på vei til New York (merkelig hvordan allting har med reisen til Amerika å gjøre nå om dagen), dit familien Myrdal dro i 1938.
8.Det var jo fint, snill bikkje og allting.
9.En blir mer var og får mer omtanke til allting.
10.Er allting" såre vel" ?
11.For det kommer ikke bare an på hvor mye man tjener, men hvordan man anvender de innkomne midler... med andre ord om man har tenkt å beholde allting selv eller kanskje også har litt til overs for andre...
12.Her i motorveien i dobbelteksponering : tidlig morgen, solen rinner opp over skogen, allting er stille.
13.Hun har den utrolige flaksen som følger med et stort talent - når allting klaffer.
14.Hvorom allting er, prisutdeling var en utpreget ikkesak på årets Fr.P.landsmøte.
15.Hvorom allting er, så var det denne i alle forstander mektige figuren Heinrich von Kleist brukte i sitt berømte skuespill" Der Prinz von Homburg".
16.Hvorom allting er, talsmenn for regjeringen er mer opptatt av den manglende europeiske støtte for Trudeau.
17.Hvorom allting er ; i kveld foretar forbundet sin trekning i turneringskomiteens regi.
18.Hvorom allting var, Grorud kunne ikke stille lag.
19.I denne perioden hadde de gjennomlevet en vanskelig oppbruddstid, en periode der" allting flyter".
20.I denne saken var slett ikke allting godt.
21.I et land som ligner en pannekake, kan jo allting kalles et bjerg.
22.I hans unge blikk ble allting nytt, friskt og fortryllende.
23.Ingen ting er verre å møte om morgenen enn et kjøkken hvor allting flyter.
24.Man drives av forestillingen om New York som verdens kunstsentrum, stedet der allting foregår, våre dagers Paris.
25.Med barna omkring og allting.
26.Men allting har jo vært morsommere før.
27.Men som forholdene er når ressurser rovbrukes, allting har en ende.
28.Mentz Schulerud kan alt om nesten allting.
29.Nå endte imidlertid allting bra.
30.Nå vil man naturligvis - siden det er jul og allting - uten videre gå ut fra at Hoyle styrer mot en teologisk forklaring.
Dine siste søk