Norsk-Engelsk oversettelse av ande

Oversettelse av ordet ande fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ande på engelsk

ande
pusteverb breathe
Avledede ord av ande
andektig, andektighet, andel, andeler, andelsfeste, andelsleilighet, andemat, avstedkomme stor oppstandelse, av blandet opphav, banderole, bedrive handel, beliggende i innlandet, blande seg inn, blande, blande sammen, blande inn, blande seg, blande seg i, blande seg i andres saker, oppblande, blandet, blandede, blandende, blander, blandet rase, bokhandel, byttehandel, detaljhandel, drive ulovlig handel med, ekspandere, ekspanderende, foranderlig, forandelighet, forstander, frihandel, frihandels-, gi en reprimande, girlander, grosshandel, gjøre tjenester i handel
handel, handels-, handelsforetak, handelsbalanse, handelssentrum, handelsfartøy, handelsforbindelser, handelsmann, handelskammer, handelsreisende, handelsgartneri, hus på landet, i utlandet, iblandet, innover landet, innblande, ikke blande seg, jernhandel, kandelaber, klanderverdig, kommandere, kommandere ut, kommanderende, kommandering, kunsten å føre en politikk til randen av krig, koriander, kortvarehandel, kræsjlande, kvinne fra nord i landet, kvinne som blander seg inn i alt, lande, landets førstedame, landeplage, landevei med planter, la blande seg, mandel, med bakepulver blandet mel, med rekommandert post, mindre landevei, mishandel, motstander, motstanderlag, ublandet, uforanderlig, uforanderlighet, uklanderlig, oleander, plandelt kryss, randet, rekommandere, rekommandert, rekommandert sending, reprimande, sagalandet, salamander, selge sin andel i et foretak, sandeltre, sandete, sarabande, skandering, skylles opp på stranden, slavehandel, spandere, sperre for motstanderen, standert, strandet, landeveisrøver, tandem, til randen av, tilblande, mandelbetennelse, valutahandel, være klanderfri, være motstander til, være uklanderlig, Vestlandet, dandere, iblande, innkommandere, mellomlande, mjuklande, strande, utkommandere, valandere, vande, abortmotstander, andeskjell, bande, bandevirksomhet, blande kort, blandet ekteskap, bruktbokhandel, egenandel, Flandern, forandelig, foranderlighet, garn- og trådhandel, giftblander, gjenstander, handelsboikott, handelskontor, handelsskip, handelsvarer, innblandet, inne i landet, landeiendom, landemerke, meander, oppstandelse, pandemonium, papirhandel, sammenblandet, skandere, stor landeiendom, tekstilhandel, vannsalamander, fande, motstandermakt, klosterforstander, forstanderinne, klosterforstanderinne, handelsavtale, landevei, andelsdrift, andelsforetak, andelshytte, andelslag, øverstkommanderende, landevinning, antikvitetshandel, brukthandel, skraphandel, dagligvarehandel, landhandel, fra forstanden, bandemedlem, landeveissykkel, tandemsykkel, handelsfellesskap, handelsmarked, handelshjelp, handelspolitikk, landegrense, utenlandshandel, verdenshandel, wandervogel, handelsgjødsel, handelsfakultet, handelshøyskole, handelsinstitutt, handelsskole, handelssenter
Anagram av ande
Fler eksempler
1.Efter fem kamper står Bjørn Brynisveen og de ande VIFguttene med like mange seire.
2.Eg trur på Den Heilage Ande.
3.Debattspaltene er åpnere, iallfall utenom valgår (men det kan gjelde også for ande aviser).
4.Den ligger delikat på rekke og rad sammen med hønse, ande og griseføtter.
5.Men med den eleatiska världsbilden initierades en tankeströmning som resulterade i en uppdelning av ande och materia, en dualism karakteristisk för västerlandets fortsatta filosofiska tänkande, och dessutom utmärkande för Rene Descartes två domäner, sinnets och materiens (res cognitans et res existensa).
Liknende ord

 
 

ande som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) andeandendeandet
Indikativ
1. Presens
jegander
duander
hanander
viander
dereander
deander
8. Presens perfektum
jeghar andet
duhar andet
hanhar andet
vihar andet
derehar andet
dehar andet
2. Preteritum (Fortid)
jegandet
duandet
hanandet
viandet
dereandet
deandet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde andet
duhadde andet
hanhadde andet
vihadde andet
derehadde andet
dehadde andet
4a. Presens futurum
jegvil/skal ande
duvil/skal ande
hanvil/skal ande
vivil/skal ande
derevil/skal ande
devil/skal ande
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha andet
duvil/skal ha andet
hanvil/skal ha andet
vivil/skal ha andet
derevil/skal ha andet
devil/skal ha andet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ande
duville/skulle ande
hanville/skulle ande
viville/skulle ande
dereville/skulle ande
deville/skulle ande
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha andet
duville/skulle ha andet
hanville/skulle ha andet
viville/skulle ha andet
dereville/skulle ha andet
deville/skulle ha andet
Imperativ
Bekreftende
duand
viLa oss ande
dereand
Nektende
duikke and! (and ikke)
dereikke and! (and ikke)
Dine siste søk