Norsk-Engelsk oversettelse av anfalle

Oversettelse av ordet anfalle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anfalle på engelsk

anfalle
angripeverb attack, assault
Liknende ord

 
 

anfalle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anfalleanfallendeanfallet
Indikativ
1. Presens
jeganfaller
duanfaller
hananfaller
vianfaller
dereanfaller
deanfaller
8. Presens perfektum
jeghar anfallet
duhar anfallet
hanhar anfallet
vihar anfallet
derehar anfallet
dehar anfallet
2. Preteritum (Fortid)
jeganfallet
duanfallet
hananfallet
vianfallet
dereanfallet
deanfallet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anfallet
duhadde anfallet
hanhadde anfallet
vihadde anfallet
derehadde anfallet
dehadde anfallet
4a. Presens futurum
jegvil/skal anfalle
duvil/skal anfalle
hanvil/skal anfalle
vivil/skal anfalle
derevil/skal anfalle
devil/skal anfalle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anfallet
duvil/skal ha anfallet
hanvil/skal ha anfallet
vivil/skal ha anfallet
derevil/skal ha anfallet
devil/skal ha anfallet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anfalle
duville/skulle anfalle
hanville/skulle anfalle
viville/skulle anfalle
dereville/skulle anfalle
deville/skulle anfalle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anfallet
duville/skulle ha anfallet
hanville/skulle ha anfallet
viville/skulle ha anfallet
dereville/skulle ha anfallet
deville/skulle ha anfallet
Imperativ
Bekreftende
duanfall
viLa oss anfalle
dereanfall
Nektende
duikke anfall! (anfall ikke)
dereikke anfall! (anfall ikke)
Dine siste søk