Norsk-Engelsk oversettelse av ange

Oversettelse av ordet ange fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ange på engelsk

ange
allmennsubst. steam, vapor
  gasssubst. fumes, fume
  varmeverb steam
Synonymer for ange
Avledede ord av ange
angelika, angelus, anger, angerfull, angerfullt, angerkjøpt, angelsakser, angelsaksisk, arrangement, arrangere, av mange slag, østhyttesanger, blodmangel, blomsterarrangement, bondefangerknep, begynne å bli mangel på, brannslange, mangel, mangel på, mangel på sivilisasjon, mangel på disiplin, mangel på erfarenhet, mangel på omsorg, mangel på overensstemmelse, mangel på forbindelse, mangel på selvsikkerhet, mangel på uoppriktighet, mangelsykdom, bumerangeffekt, forlangende, evangelisk, evangelist, evangelium, få fanget, fange, fange i nett, fange med en felle, fange med snøre, fange opp, fangeskap
fangevokter, fangevokterske, forlange, forgangen, ganger, gangen, gangerske, ganske mange, gatesanger, gjenganger, giftslange, brilleslange, småkrangel, krangelmaker, krangelmakerske, voldsom krangel, hvor mange, hvor mange ganger, innfange, ikke mange, kabaretsanger, kabaretsangerinne, knarklanger, kotangent, krangel, krigsfange, krigsfangeleir, lange, like mange, mange, mange mennesker, mange lykkeønskninger, mangen, mangeformet, mangeføtt, mangekyndig, mangeordig, mangeordighet, mangesidig, mangesidig begavelse, mangeskiftende, mangespråklig, mangetydig, med mange bruksområder, med- og motganger, skjebnesvangert, uhyggelig mange, pytonslange, rangel, rangere, rottefanger, refrengsanger, refrengsangerinne, rektangel, så mange, sanger, sangerinne, svaiende gange, klapperslange, skjebnesvanger, slangeløs, slepende gange, som fanger blikket, støtfanger, straffange, lapp gange, svært vanskelig å fange, ta til fange, tangent, tangentbord, tangentiell, tangentplan, tangerin, tenke seg om to ganger, tilganger, triangel, triangelformet, to ganger, to ganger i måneden, to ganger per måned, to ganger per uke, gjentatte ganger, utkomme to ganger i uken, hvalfanger, yrende mange, changere, derangere, evangelisere, mangedoble, oppfange, prange, slange, stange, tangere, utrangere, angel, en som tar til fange, evangelisering, fange i snare, fangehull, fangenskap, fanget, for mange, forsanger, gange, korsanger, kotangens, kvelerslange, landtange, luftslange, mange takk, mangefarget, mangel på aktelse, mangel på måtehold, mangel på selvtillit, mangelfull, mangemillionær, narkotikalanger, prangende, rask gange, sjanger, slangeagurk, slangemenneske, svangerskapstid, tre ganger, under svangerskapet, unnfange, unnfangelse, Stavanger Aftenblad, svangerskapsavbrudd, visesanger, føle anger over, archangeloi, arrangert, noen ganger, mangelvare, bondefange, bondefangeri, bondefanger, bondefanget, storforlangende, med mange år på baken, i lange baner, derangert, mangekamp, hanger, tange, lovens lange arm, mangekant
Anagram av ange
Wiki
Ange er et fransk progrock-band dannet i 1970 av brødrene Francis (keyboard) og Christian (vokalist) Décamps.

Fler eksempler
1.17. mai sett med franske øyne" er utstillingens tema, og mannen bak den er Georges B. Simacourbe - kjent fotograf og innehaver av den eftertraktede Prix Michel Ange.
2.Blåtøy og brune ben og markblomster og ange fra nyslått høy.
3.Vær og ange og lys av Østlandsvinter og høstlig skog er opplevelsesstoffet hos Kåre Tveter også nå på hans nye akvarellutstilling i Galleri Haaken.
4.Eller langs skogsveier og stier sommerstid gjennom et overdådig og frodig landskap med ange fra solvarm skog, markvekster, myrsøkk og støvete landevei.
5.Ingen frodighet oppstår uten vann, så på nordsiden av Tenerife betaler man for farveprakten og den søte ange fra alt skjønt som gror, med en smule mindre stabilt vær enn på den tørre sydsiden.
6.På spørsmål om korleis møtet gjekk, er han i tvil om han har hatt noko møte, for han" har jo møtt såm ange i dag.... (!)
Liknende ord

 
 

ange som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) angeangendeanget
Indikativ
1. Presens
jeganger
duanger
hananger
vianger
dereanger
deanger
8. Presens perfektum
jeghar anget
duhar anget
hanhar anget
vihar anget
derehar anget
dehar anget
2. Preteritum (Fortid)
jeganget
duanget
hananget
vianget
dereanget
deanget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anget
duhadde anget
hanhadde anget
vihadde anget
derehadde anget
dehadde anget
4a. Presens futurum
jegvil/skal ange
duvil/skal ange
hanvil/skal ange
vivil/skal ange
derevil/skal ange
devil/skal ange
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anget
duvil/skal ha anget
hanvil/skal ha anget
vivil/skal ha anget
derevil/skal ha anget
devil/skal ha anget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ange
duville/skulle ange
hanville/skulle ange
viville/skulle ange
dereville/skulle ange
deville/skulle ange
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anget
duville/skulle ha anget
hanville/skulle ha anget
viville/skulle ha anget
dereville/skulle ha anget
deville/skulle ha anget
Imperativ
Bekreftende
duang
viLa oss ange
dereang
Nektende
duikke ang! (ang ikke)
dereikke ang! (ang ikke)
Dine siste søk