Norsk-Engelsk oversettelse av angle

Oversettelse av ordet angle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

angle på engelsk

angle
fiskeverb angle
Avledede ord av angle
Anagram av angle
Fler eksempler
1.Mannskapet på tre ble berget da fraktefartøyet" Angle 1" fra Tromsø plutselig gikk til bunns i det ytre havneområdet i Tromsø ved midnatt natt til fredag.
Liknende ord

 
 

angle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) angleanglendeanglet
Indikativ
1. Presens
jegangler
duangler
hanangler
viangler
dereangler
deangler
8. Presens perfektum
jeghar anglet
duhar anglet
hanhar anglet
vihar anglet
derehar anglet
dehar anglet
2. Preteritum (Fortid)
jeganglet
duanglet
hananglet
vianglet
dereanglet
deanglet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anglet
duhadde anglet
hanhadde anglet
vihadde anglet
derehadde anglet
dehadde anglet
4a. Presens futurum
jegvil/skal angle
duvil/skal angle
hanvil/skal angle
vivil/skal angle
derevil/skal angle
devil/skal angle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anglet
duvil/skal ha anglet
hanvil/skal ha anglet
vivil/skal ha anglet
derevil/skal ha anglet
devil/skal ha anglet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle angle
duville/skulle angle
hanville/skulle angle
viville/skulle angle
dereville/skulle angle
deville/skulle angle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anglet
duville/skulle ha anglet
hanville/skulle ha anglet
viville/skulle ha anglet
dereville/skulle ha anglet
deville/skulle ha anglet
Imperativ
Bekreftende
duangl
viLa oss angle
dereangl
Nektende
duikke angl! (angl ikke)
dereikke angl! (angl ikke)
Dine siste søk