Norsk-Engelsk oversettelse av anrope

Oversettelse av ordet anrope fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anrope på engelsk

anrope
spørreverb beg, implore, entreat
  bønnfalleverb invoke [formal], implore
Synonymer for anrope
Fler eksempler
1.Og undertittelen" mindre stress - mer glede - større innsikt - bedre helse", får oss til å gripe røret og anrope Seljord sporenstreks.
2.Politiet prøvde å anrope mannen.
Liknende ord

 
 

anrope som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anropeanropendeanropt
Indikativ
1. Presens
jeganroper
duanroper
hananroper
vianroper
dereanroper
deanroper
8. Presens perfektum
jeghar anropt
duhar anropt
hanhar anropt
vihar anropt
derehar anropt
dehar anropt
2. Preteritum (Fortid)
jeganropte
duanropte
hananropte
vianropte
dereanropte
deanropte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anropt
duhadde anropt
hanhadde anropt
vihadde anropt
derehadde anropt
dehadde anropt
4a. Presens futurum
jegvil/skal anrope
duvil/skal anrope
hanvil/skal anrope
vivil/skal anrope
derevil/skal anrope
devil/skal anrope
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anropt
duvil/skal ha anropt
hanvil/skal ha anropt
vivil/skal ha anropt
derevil/skal ha anropt
devil/skal ha anropt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anrope
duville/skulle anrope
hanville/skulle anrope
viville/skulle anrope
dereville/skulle anrope
deville/skulle anrope
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anropt
duville/skulle ha anropt
hanville/skulle ha anropt
viville/skulle ha anropt
dereville/skulle ha anropt
deville/skulle ha anropt
Imperativ
Bekreftende
duanrop
viLa oss anrope
dereanrop
Nektende
duikke anrop! (anrop ikke)
dereikke anrop! (anrop ikke)
Dine siste søk