Norsk-Engelsk oversettelse av anskueliggjøre

Oversettelse av ordet anskueliggjøre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anskueliggjøre på engelsk

anskueliggjøre
belyseverb illustrate, illuminate, make clear, render plain
Synonymer for anskueliggjøre
Fler eksempler
1.De kan anskueliggjøre kontinuiteten i kunsten.
2.Vi kommer til å legge vekt på å sette tingene inn i kulturhistoriske perspektiver, anskueliggjøre de gamle indianske kulturer, spaniernes erobring av området og drivkraften bak den - nemlig gulltørsten og myten om det forjettede land.
3.Da den blir kjent, driver latteren ham ut i en ensomhet i universet som det i sin tid måtte en Claes Gill til å anskueliggjøre.
4.Det er jo tale om en dramatisering av det stoffet man ellers finner på utstillingen, et forsøk på å anskueliggjøre det, og selve læremomentet er derfor viktig.
5.Eksemplet med kildematerialet fra diplomat og generalprosessene i Nürnberg bidrar til å anskueliggjøre dette i forholdet mellom Danmark og Norge.
6.For å anskueliggjøre hva han mener, hentet han eksempler fra NATO og USA, og først på direkte spørsmål fra Aftenposten" innrømmet imidlertid Raundalen at noen kritiske bemerkninger til Sovjets politikk også kunne være på sin plass, derimot avviste han behovet for balansert undervisning" (i skolen).
7.For å anskueliggjøre hva uttalelsen faktisk innebære, kan vi se hvordan den vil virke for f.eks. SAS.
8.Han makter å vise hva en situasjon som er uholdbar kan gjøre med et menneske som Emil, han makter å anskueliggjøre hva arbeidsløshet er bak de statistiske tallene.
9.Og en mulighet for å anskueliggjøre for publikum hvorledes statsforfatningen har virket og fortsatt virker i praksis.
10.Selv om psykoanalysen ikke beviser kristendommens sannhet, kan den på slående måte anskueliggjøre den.
11.Uansett følelser og beløp mener jeg litt fornuft tilsier at båtfolket først helt klart må anskueliggjøre sine krav og ønsker dernest kommer spørsmålet om disse er forenlige med andres (Norols / kommunens) og til sist som konklusjon - JA eller NEI - for eller imot.
12.Anskueliggjøre at den mest fundamentale skillelinjen i dag ikke er den mellom det skapende menneske og økonomene.
13.Den forsøker ikke å forklare eller beskrive i særlig grad, snarere forsøker den å anskueliggjøre hvordan og hvorledes utlendinger i Norge kan innrette seg.
14.Den årlige musikkmessen i Frankfurt har nylig gått av stabelen og igjen har den internasjonale musikkindustri kunnet anskueliggjøre for et bredt publikum hva den idag står for.
15.Fremdeles er det slik at de tekniske fagfolkene snakker et sprog som først og fremst er myntet på hverandre, mens de har vanskeligere for å anskueliggjøre omveltningene i de moderne kommunikasjoner for utenforstående.
16.Når opposisjonens ledere nøler med å ta den debatt Skauge inviterer til, har det selvsagt sammenheng med at de vet at en slik debatt vil anskueliggjøre splittelsen i egne rekker.

 
 

anskueliggjøre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anskueliggjøreanskueliggjørendeanskueliggjøret
Indikativ
1. Presens
jeganskueliggjører
duanskueliggjører
hananskueliggjører
vianskueliggjører
dereanskueliggjører
deanskueliggjører
8. Presens perfektum
jeghar anskueliggjøret
duhar anskueliggjøret
hanhar anskueliggjøret
vihar anskueliggjøret
derehar anskueliggjøret
dehar anskueliggjøret
2. Preteritum (Fortid)
jeganskueliggjøret
duanskueliggjøret
hananskueliggjøret
vianskueliggjøret
dereanskueliggjøret
deanskueliggjøret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anskueliggjøret
duhadde anskueliggjøret
hanhadde anskueliggjøret
vihadde anskueliggjøret
derehadde anskueliggjøret
dehadde anskueliggjøret
4a. Presens futurum
jegvil/skal anskueliggjøre
duvil/skal anskueliggjøre
hanvil/skal anskueliggjøre
vivil/skal anskueliggjøre
derevil/skal anskueliggjøre
devil/skal anskueliggjøre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anskueliggjøret
duvil/skal ha anskueliggjøret
hanvil/skal ha anskueliggjøret
vivil/skal ha anskueliggjøret
derevil/skal ha anskueliggjøret
devil/skal ha anskueliggjøret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anskueliggjøre
duville/skulle anskueliggjøre
hanville/skulle anskueliggjøre
viville/skulle anskueliggjøre
dereville/skulle anskueliggjøre
deville/skulle anskueliggjøre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anskueliggjøret
duville/skulle ha anskueliggjøret
hanville/skulle ha anskueliggjøret
viville/skulle ha anskueliggjøret
dereville/skulle ha anskueliggjøret
deville/skulle ha anskueliggjøret
Imperativ
Bekreftende
duanskueliggjør
viLa oss anskueliggjøre
dereanskueliggjør
Nektende
duikke anskueliggjør! (anskueliggjør ikke)
dereikke anskueliggjør! (anskueliggjør ikke)
Dine siste søk