Norsk-Engelsk oversettelse av anstifte

Oversettelse av ordet anstifte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anstifte på engelsk

anstifte
resningverb instigate, trigger, cause
  personverb instigate
Avledede ord av anstifte
Fler eksempler
1.I sin videre forklaring opplyste han at han 4. mars, dagen før det første forsøket på å anstifte brann ble stanset, hadde nevnt for styreformannen i sitt firma at vaskeribestyreren på Jevnaker gikk med planer om å tenne på.
2.Også ved Volden Sykehjem er det oppdaget spor som kan tyde på at noen har forsøkt å anstifte brann, likeledes på havneterminalen på Rønvikleira.
3.Det oppsto imidlertid bare mindre skader på inngangsdøren til gården, og politiet tviler på at noen har ønsket å anstifte en større brann.
4.En styrke på nærmere 25 mann ble holdt i beredskap 500 meter unna brannstedet, i tilfelle eksplosjonene skulle anstifte branner i husene omkring.
Liknende ord

 
 

anstifte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anstifteanstiftendeanstiftet
Indikativ
1. Presens
jeganstifter
duanstifter
hananstifter
vianstifter
dereanstifter
deanstifter
8. Presens perfektum
jeghar anstiftet
duhar anstiftet
hanhar anstiftet
vihar anstiftet
derehar anstiftet
dehar anstiftet
2. Preteritum (Fortid)
jeganstiftet
duanstiftet
hananstiftet
vianstiftet
dereanstiftet
deanstiftet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anstiftet
duhadde anstiftet
hanhadde anstiftet
vihadde anstiftet
derehadde anstiftet
dehadde anstiftet
4a. Presens futurum
jegvil/skal anstifte
duvil/skal anstifte
hanvil/skal anstifte
vivil/skal anstifte
derevil/skal anstifte
devil/skal anstifte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anstiftet
duvil/skal ha anstiftet
hanvil/skal ha anstiftet
vivil/skal ha anstiftet
derevil/skal ha anstiftet
devil/skal ha anstiftet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anstifte
duville/skulle anstifte
hanville/skulle anstifte
viville/skulle anstifte
dereville/skulle anstifte
deville/skulle anstifte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anstiftet
duville/skulle ha anstiftet
hanville/skulle ha anstiftet
viville/skulle ha anstiftet
dereville/skulle ha anstiftet
deville/skulle ha anstiftet
Imperativ
Bekreftende
duanstift
viLa oss anstifte
dereanstift
Nektende
duikke anstift! (anstift ikke)
dereikke anstift! (anstift ikke)
Dine siste søk