Norsk-Engelsk oversettelse av arbeidsom

Oversettelse av ordet arbeidsom fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

arbeidsom på engelsk

arbeidsom
personadjektiv industrious, hard-working, assiduous, diligent, zealous
Synonymer for arbeidsom
Avledede ord av arbeidsom
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Andersskog utmerket seg som en meget arbeidsom og solid medarbeider.
2.Arbeidsom og god var også Anders Gundersen.
3.Denne tegningen fra Folkets Dagblad viser en arbeidsom" mønsterbonde som gjør det godt, takket være det nye" privat"systemet.
4.En annen kunne fortelle oss at ålendingen er gjestfri, arbeidsom og vet å sno seg.
5.Han var arbeidsom, pliktoppfyllende og lojal overfor kolleger og tillitsmenn i ett og alt.
6.Han var en fremragende musikklærer, oppofrende og arbeidsom, og hadde et meget godt lag med barn, uttalte flere vitner fra musikkmiljøet i Narvik.
7.Kari Stokke og Helge Iberg sitter på hver sin side av scenen ved hvert sitt piano, de har en arbeidsom kveld, som også de kommer meget bra fra.
8.Lied er meget arbeidsom og har engasjert seg i et vidt spekter av saker, blir det påpekt.
9.Om president Francois Mitterrand oppfattes som en noe kjølig og fjern person, som den jevne kvinne og mann vanskelig blir" glad i", sees han likevel på som en oppriktig velmenende, intelligent og arbeidsom mann.
10.Vi vil huske ham som en meget arbeidsom, initiativrik og god kollega som alltid ydet sitt ytterste.
11.Bjørn Magne Jacobsen var en arbeidsom og pliktoppfyllende offiser.
12.Dessuten har han vist seg å være både arbeidsom og lojal.
13.Kaare Langlo hadde en usedvanlig arbeidsom og engasjert yrkesaktiv karriere i meteorologiens tjeneste, først og fremst på det internasjonale plan.
14.Røhne var en pliktoppfyllende, lojal og arbeidsom offiser.
15.Til gjengjeld vil mange idag være enig med ham i at Furre skulle vise seg å være en" arbeidsom, flink, tung og kjedelig" formann, som" var livredd for å våge noe".
Dine siste søk