Norsk-Engelsk oversettelse av arkebusere

Oversettelse av ordet arkebusere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

arkebusere på engelsk

arkebusere
hentrette ved skytingverb harquebus
Liknende ord

 
 

arkebusere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) arkebuserearkebuserendearkebusert
Indikativ
1. Presens
jegarkebuserer
duarkebuserer
hanarkebuserer
viarkebuserer
derearkebuserer
dearkebuserer
8. Presens perfektum
jeghar arkebusert
duhar arkebusert
hanhar arkebusert
vihar arkebusert
derehar arkebusert
dehar arkebusert
2. Preteritum (Fortid)
jegarkebuserte
duarkebuserte
hanarkebuserte
viarkebuserte
derearkebuserte
dearkebuserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde arkebusert
duhadde arkebusert
hanhadde arkebusert
vihadde arkebusert
derehadde arkebusert
dehadde arkebusert
4a. Presens futurum
jegvil/skal arkebusere
duvil/skal arkebusere
hanvil/skal arkebusere
vivil/skal arkebusere
derevil/skal arkebusere
devil/skal arkebusere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha arkebusert
duvil/skal ha arkebusert
hanvil/skal ha arkebusert
vivil/skal ha arkebusert
derevil/skal ha arkebusert
devil/skal ha arkebusert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle arkebusere
duville/skulle arkebusere
hanville/skulle arkebusere
viville/skulle arkebusere
dereville/skulle arkebusere
deville/skulle arkebusere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha arkebusert
duville/skulle ha arkebusert
hanville/skulle ha arkebusert
viville/skulle ha arkebusert
dereville/skulle ha arkebusert
deville/skulle ha arkebusert
Imperativ
Bekreftende
duarkebuser
viLa oss arkebusere
derearkebuser
Nektende
duikke arkebuser! (arkebuser ikke)
dereikke arkebuser! (arkebuser ikke)
Dine siste søk