Norsk-Engelsk oversettelse av arretere

Oversettelse av ordet arretere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

arretere på engelsk

arretere
stoppeverb block, lock
Liknende ord

 
 

arretere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) arreterearreterendearretert
Indikativ
1. Presens
jegarreterer
duarreterer
hanarreterer
viarreterer
derearreterer
dearreterer
8. Presens perfektum
jeghar arretert
duhar arretert
hanhar arretert
vihar arretert
derehar arretert
dehar arretert
2. Preteritum (Fortid)
jegarreterte
duarreterte
hanarreterte
viarreterte
derearreterte
dearreterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde arretert
duhadde arretert
hanhadde arretert
vihadde arretert
derehadde arretert
dehadde arretert
4a. Presens futurum
jegvil/skal arretere
duvil/skal arretere
hanvil/skal arretere
vivil/skal arretere
derevil/skal arretere
devil/skal arretere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha arretert
duvil/skal ha arretert
hanvil/skal ha arretert
vivil/skal ha arretert
derevil/skal ha arretert
devil/skal ha arretert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle arretere
duville/skulle arretere
hanville/skulle arretere
viville/skulle arretere
dereville/skulle arretere
deville/skulle arretere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha arretert
duville/skulle ha arretert
hanville/skulle ha arretert
viville/skulle ha arretert
dereville/skulle ha arretert
deville/skulle ha arretert
Imperativ
Bekreftende
duarreter
viLa oss arretere
derearreter
Nektende
duikke arreter! (arreter ikke)
dereikke arreter! (arreter ikke)
Dine siste søk