Norsk-Engelsk oversettelse av ateisme

Oversettelse av ordet ateisme fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ateisme på engelsk

ateisme
ideologisubst. atheism
Liknende ord

 
 

Wiki
Ateisme kommer fra gresk atheos og kan oversettes med «uten gud, som benekter gudene, gudløs, ugudelig, eller forlatt av gudene». En ateist kan være en som fornekter Guds/guders eksistens, men det kan også være en som ikke er overbevist om Guds eksistens.[1] Ateisme står i kontrast til - og defineres ofte som mangelen av teisme, som er troen på en personlig gud eller guder. [2].

Fler eksempler
1.Hos oss har man preket ateisme i 40 år, og det fantes ingen religiøs frihet.
2.Kasanskijkatedralen på Nevskij Prospekt, Leningrads hovedgate, er omgjort til" museum for religionshistorie og ateisme".
3.Lønning kommer i farten bare på en periode senere som kan sidestilles, og det var i mellomkrigstiden hvor det ble satt likhetstegn mellom sosialisme og ateisme.
4.Uten darwinisme og freudianisme ville vi neppe hatt vår nuværende velværekultur og praktiske ateisme.
5.Vi kristne i ØstEuropa står overfor en brutal, utfordrene ateisme.
6.Ateisme ?
7.Barnehaven vil altså fremme en såkalt praktisk ateisme.
8.Det er sikkert også ganske få av dem som så reservasjonsløst som Efskind vil hevde teorien om vitenskapelig ateisme.
9.Et innlegg i Aftenposten 2 / 1," Efskinds vitenskapelige ateisme", av Johannes Østtveit, bygger på en alvorlig misforståelse.
10.Mitt poeng var at Efskind taler ut fra marxistisk teori om vitenskapelig ateisme når han benevner religion som kollektiv sinnsykdom.
11.Skremsler mot kommunisme og ateisme har hatt god grobunn.
12.Slik taler en som har funnet sin tro i den videnskapelige ateisme.
13.Sosialismen var den kristne sosiale vekkelses erkefiende, ikke bare på grunn av marxismens teoretiske ateisme, men også fordi den representerte en trusel mot monarkiet og den etablerte autoritære statsform.
14.Ut fra sin videnskapelige ateisme har de tillit til at fremtiden vil avsløre religionens bedrag.
Dine siste søk