Norsk-Engelsk oversettelse av ateist

Oversettelse av ordet ateist fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ateist på engelsk

ateist
ideologi - mannsubst. atheist
  ideologi - kvinnesubst. atheist
Eksempler med oversettelse
Jeg er ateist.
En åpen diskusjon med en ateist fant sted nylig i en moské i Kahir.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dengang var jeg knallhard ateist.
2.Jeg var ateist og trodde ikke på noe, og jeg vet ikke om det er en Gud jeg tror på nå, men det er en eller annen høyere makt som hjelper meg og min familie.
3.Jeg nekter å akseptere at en sann kunstner kan være ateist.
4.Og dermed var man over i diskusjonen med ateist Brecht og den anklage mot Gud og Skaper som dette stykket omfatter.
5.Personlig har jeg knapt møtt den ufølsomme ateist.
6.Den bevisste ateist eller agnostiker klarer å balansere sin dødsangst på like fot med den bevisste kristne pasient, men med en avgjørende forskjell.
7.Men utgangspunktet er klart : som naturvitenskapsmann var Jacobsen darwinist og ateist.
8.Selv Arnulf Øverland, som var en innbarket ateist, brukte religiøse symboler i sin diktning.
9.Selv er han ateist.
10.Stor var derfor forbauselsen da Fred Hoyle, mannen bak den konkurrerende teori, tilsynelatende skaffet kreasjonistene ny ammunisjon med sitt angrep på darwinismen - ikke minst fordi Hoyle selv har markert seg som aktiv ateist og kristendomskritiker.
Dine siste søk