Norsk-Engelsk oversettelse av atferd

Oversettelse av ordet atferd fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

atferd på engelsk

atferd
oppførselsubst. behavior, conduct, deportment, comportment, demeanor, bearing
Synonymer for atferd
Liknende ord

 
 

Wiki
Atferd eller adferd viser til et menneske eller dyrs bevegelsesmønstre og oppførsel. Adferd er nervesystemets respons på et stimulus og utføres av muskel- eller hormonsystemet. Et menneske eller et dyrs adferd er summen av dets responser på ytre og indre stimuli.

Fler eksempler
1.Bratterud ble frifunnet for å ha krenket homofile med sine uttalelser om at homofile burde fjernes fra ledende stillinger, hvis de åpent oppfordret til homoseksuell atferd.
2.Jeg vil fortsette min virksomhet i OFK og holde fast på at homoseksuell atferd er en stor synd, sa hans Bratterud.
3.Mannen var tiltalt for å ha tvunget kvinnen til utuktig omgang, men juryen svarte nei både på dette spørsmålet og et mildere tiltalepunkt som gikk på utuktig atferd mot kvinnen.
4.Retten fant ham imidlertid skyldig i et annet tilfelle av utuktig atferd.
5.På den ene side lengsel etter det vakre og opphøyde, på den annen side en ofte følelseskald og undertrykkende atferd, især overfor kvinner.
Dine siste søk