Norsk-Engelsk oversettelse av atomisere

Oversettelse av ordet atomisere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

atomisere på engelsk

atomisere
vaporisereverb atomize, vaporize, spray, dust
Liknende ord

 
 

atomisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) atomisereatomiserendeatomisert
Indikativ
1. Presens
jegatomiserer
duatomiserer
hanatomiserer
viatomiserer
dereatomiserer
deatomiserer
8. Presens perfektum
jeghar atomisert
duhar atomisert
hanhar atomisert
vihar atomisert
derehar atomisert
dehar atomisert
2. Preteritum (Fortid)
jegatomiserte
duatomiserte
hanatomiserte
viatomiserte
dereatomiserte
deatomiserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde atomisert
duhadde atomisert
hanhadde atomisert
vihadde atomisert
derehadde atomisert
dehadde atomisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal atomisere
duvil/skal atomisere
hanvil/skal atomisere
vivil/skal atomisere
derevil/skal atomisere
devil/skal atomisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha atomisert
duvil/skal ha atomisert
hanvil/skal ha atomisert
vivil/skal ha atomisert
derevil/skal ha atomisert
devil/skal ha atomisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle atomisere
duville/skulle atomisere
hanville/skulle atomisere
viville/skulle atomisere
dereville/skulle atomisere
deville/skulle atomisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha atomisert
duville/skulle ha atomisert
hanville/skulle ha atomisert
viville/skulle ha atomisert
dereville/skulle ha atomisert
deville/skulle ha atomisert
Imperativ
Bekreftende
duatomiser
viLa oss atomisere
dereatomiser
Nektende
duikke atomiser! (atomiser ikke)
dereikke atomiser! (atomiser ikke)
Dine siste søk