Norsk-Engelsk oversettelse av att

Oversettelse av ordet att fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

att på engelsk

att
allmenn? again
Avledede ord av att
altomfattende, fortsatt, åndsfattig, ansatt som nestleder, ansatt, antatt, atten, attende, arveskatt, latterliggjøring, att, attråverd, Attaché, attachémappe, attakk, attakere, attest, attersting, attityde, attrahere, attrahert, attraksjon, attributiv, avfatte, avfatte skriftlig, avmattes, baderomsmatte, bankansatt, batteri, besatt, besatt av, beskatte, betatt av, bli satt i fare, bli bratt, bli fattig, bli matt, bli satt på spill, bli utfattig, blodfattig
bratt, bratt klippe, bratt skråning, bratthet, bryte ut i latter, brors sønnedatter, krattskog, oppsatt nakkehår, desmerkatt, tekstforfatter, cowboyhatt, dag og natt, dagboksforfatter, dagbokforfatterinne, pattedyr, pattedyrs-, de fattige, debatt, debattdag, debattere, det skulle ikke overraske meg i det hele tatt om, direkte skatt, dørmatte, datter, datterdatter, datterselskap, datterlig, etterlatt, ettersatt, strengt tatt, erstatte, erstattende, erstatter, fastsatt, fatte, fattet, fattes, fattbar, fattig, fattige, fattigdom, fattig person, fattighus, fattigfolk, fatteevne, skive for latter, foresatt seg, forfatter, forfatterinne, forfatterskap, forfattning, forlegen latter, fortsatt gjeldende, fotsatt, forutfattet, forutfattet mening, forutsatt at, frasatt, fregatt, fullsatt, fullstendig fattigdom, sjenert latter, glatt, god natt, godtatt, gjøre attraktiv, gjøre matt, gjøre lutfattig, gressmatte, guddatter, gudsforlatt, ha hatt nok av, ha latteranfall, hendelsesfattig, handlingsbesatt, hannkatt, hånskratte, hånskratte av, hatt, hatteeske, hattehenger, hattemaker, hellige nattverd, helt tatt ut av luften, hjerteattakk, høy hatt, høy i hatten, koppskatt, hus i fattigstrøk, i går natt, i natt, innbefatte, innbefattet, indirekte skatt, inndratt rad, inndrive skatter, innfatte, innfatte på nytt, innfattning, inntektsskatt, innfattet, innsatt, insatt i, ikke i det hele tatt, ikke i stand til å ta fatt i noe, julenatt, kattgut, katt, katt-, kattedyr, kattekasse, kattelignende, kattunge, klukkle av latter, kilowatt, kombattant, kortfattet, kortfattet sammendrag, kravatt, kvinnelig ansatt, legge på en skatt, legge på skatter, la noen bli overlatt til sin skjebne, landsomfattende, klatt, legattaker, latterlig, latterlighet, latterlig liten, manusforfatter, manusforfatterinne, marekatt, matt, matte, mattes, mattgul, mattid, mattløshet, mattevev, meddelelse om det motsatte, medforfatter, medforfatterinne, meromsetningsskatt, merverdiskatt, midnatt, misoppfatte, motsatt, motsatt side, motta nattverden, mulatt, noen er fortsatt skyldig noe til noen, noen har tatt en beslutning, nattergal, natt, nattblindhet, nattdrakt, nattestid, nattsvermer, nattklubb, natten lang, nattlig, nattkjole, natteliv, nattlys, nattskift, nattskjorte, nattesøvn, nattugle, nattverd, nattverdsgjest, nattverdskalk, uerstattelig, ufattelig, omfatte, omfattende, uskattelig, utillatt, over en natt, over natt, overdratt, overdratt med en skorpe, overlatt, overnatte, overskatte, på natten, påtatt hovmod, pålegge skatter, patt, perserkatt, platt, plattfisk, plattform, plattfot, platthet, rabatt, ratt, rottekatt, regatta, rolleerstatter, romanforfatter, romanforfatterinne, sammendratt, sammenfatte, sammensatt, sangtekstforfatter, sangtekstforfatterinne, satt, sjakkmatt, sibetkatt, selvpåtatt, selvopptatt, selvopptatt kvinne, selvopptatt mann, sykelig selvopptatt, skatt, skatt på realinntekt, skatte høyt, skattebetaler, skatteflukt, skattefri, skatteparadis, skattepliktig, skatteterskel, skattekammer, skattemester, skatteskyldig, skratt, skratte, skratte av, skikkelig latterlig, skriftlig overdratt, skyldsatt, smatte, snatter, snatteri, som kan erstattes, som varer hele natten, sønnedatter, spatt, bli over natten, statens inntekt av direkte og indirekte skatter, stattholderskap, stormhatt, strandsatt, stripete katt, stedatter, svigerdatter, svært vanskelig å fatte, sysselsatt, sysselsatthet, søsters datterdatter, søsters dattersønn, søsters sønnedatter, tafatt, tafatt gutt, tafatthet, tatt for gitt, tekstforfatterinne, tillatt, tillatt å gjøre, tildele attest, tiggerlig fattigdom, tragedieforfatter, tragedieforfatterinne, trekantet hatt, tapp av vatt, unntatt, unntatt fra, underskatte, oppfatte, oppfatte personlig, gjentatt, gjentatte ganger, oppskatte, oppskattet, oppskattende, utsatt, opptatt, opptattsignal, uten hatt, utdratt, utfattig, utmatting, utmatte, utmattet, vatt, vattere, vattert, vattert teppe, veiskatt, være besatt av, være besatt av spillegalskap, være bosatt, være bosatt i, være dratt mot, være erstatter for, være fastsatt, være inndratt, være skyldsatt, være over noens fatteevne, være utsatt for, verdensomfattende, vedtatt, vedtatt betydning, vielsesattest, villkatt, vidtomfattende, vidtomfattende interesser, watt, wattall, wattforbruk, plakattavle, attachere, attakkere, attestere, befatte, dratte, flattere, forfatte, glatte, glattkjemme, glattstryke, jatte, kaldskratte, katte, klatte, klattemale, knatte, latterliggjøre, mattere, natte, overbeskatte, patte, pjatte, rabattere, ratte, sjattere, skatte, skattlegge, skrattle, tjatte, utdebattere, ankerkatt, ansatte, apekatt, attestering, attføring, attraktiv, attråverdig, badematte, barn av mulatt og hvit, batterilader, bedratt, betatt, bosatt, bratt skrent, dratt, ekstraskatt, en som flyr omkring om natta, ensom og forlatt, essayforfatter, fastsatt dag, fastsatt tid, fatte mistanke, firmaattest, firma-attest, foresatt, forfatterhonorar, forlatt, forlatthet, forutinntatt, forutsatt, fregattfugl, fritatt, få fatt i, gi rabatt, gjeninnsatt, gjentatt kriminalitet, gjøre fattig, glatthet, hattesyerske, hunnkatt, ikke verdsatt, innsatt beløp, katteaktig, klukklatter, kortfattethet, kratt, latter, mattslipt, medtatt, motsatt hensikt, mottatt, natt-, natta, natta over, nattbord, nattevakt, nattpotte, nedsatt, oppdratt, opplæringsannsatt, opptatthet, ordbokforfatter, overnatting, oversatt, pattebarn, polarnatt, rask til å oppfatte, røyskatt, satt etikett på, satt merkelapp på, selvopptatt person, selvopptatthet, sjattering, skatt-, skattbar, skattemessig, skatten min, skattmesterembete, skuespillforfatter, smatting, som attesterer, ta fatt, ta fatt, tigerstripet katt, utmattelse, vattering, øde og forlatt, årbokforfatter, tillatt produksjonsmengde, pjatt, henge bjella på katten, påtatt, skatter, overnattingsplass, skogkratt, ditt og datt, alt tatt i betraktning, som natt og dag, det glatte lag, lattervekkende, attentat, gripe fatt i, bli utsatt for, oppfattelse, nattmat, nedbørsfattig, utsatt posisjon, attenåring, atter og atter, attmed, att, attåt, skattet, attributt, oppsatt, satt ut i verden, fattigslig, glattet ut, utmattede, brattheng, nattbuss, lettfattelig, usammensatt, damehatt, flosshatt, flatt, kjøpe katta i sekken, tatt ved nesen, satt som mål, bli oppslukt/opptatt av, svarte natta, nattely, fjellknatt, hugtatt, inntatt, fattigmann, fattigmannsbarn, evadatter, glatte over/ut, synge godnatt for, gjentatte, trekke kaniner opp av hatten, åleglatt, latterliggjørelse, regattafinale, skattefut, skatteinnkrever, skattemyndighet, skattevesen, lattersalve, skoggerlatter, gapskratte, slå opp latterdøra, overnattingssted, kattepus, missekatt, pusekatt, sykehusansatt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Att Norge inom en överskådlig framtid skulle förändra sin EECpolitik i riktning mot ett medlemskap, är svårt att tro, trots antydningar i den riktningen.
2.De är utbildade att aldrig begå formella fel och kan därför inte avskedas.
3.Det viktigaste för Finland är ock kommer altid att vara att de goda relationerna til Sovjetunionen bevaras.
4.Eller ved at vi en bok kort og godt handler om døden, om og om igjen støter på Edith Sødergransitatet" Triumf att finnas till !".
5.Fo"r mig är det en helt absurd tanke att vi turker ska lägga inn våre gamla på åldershem eller pensionärshem.
6.Hvis det blir for mye lærdom, kan det bli att før liten plass åt forstand.
7.I den meningen håller hela världen på att bli judisk.
8.I februar er en Beaujolais Primeur utmarkt att tvatta bilen med.
9.Inget nordiskt land har ekonomiska och kreativa resurser att fylla två nationella tvkanaler, i varje fall inte samtidigt som de regionala och lokala programmen byggs ut," hävdar han.
10.Jag som älskar att strøva och førsvinna i mängden, en bokstav T i den oändliga textmassan.
11.Kampen vår for å vinne att fridomen hadde vekt åtgaum.
12.Leksaker att lita på" heter et hefte, som Konsumverket I Sverige - en isntutisjon tilsvarende Forbrukerrådet - har utgitt.
13.Modet att döda" er en reprise fra 1980, også denne oppsetningen har Melander som instruktør.
14.Modet att døda" gjengir en noe ekstrem situasjon, men den er sann.
15.Ska denna skakkjæften tel å læsa att no", sa sambygdingene når han ble bedt om å opptre med en stubb eller et dikt.
16.Dom kommer att älska Anne Marit !
17.Därför att jag vill sjunga.
18.Ingen vinner på att bonden försvinner !
19.Je fekk chansen tæl å sitte på med amerikanernes buss opp tæl bakken, og glømte rett og slett skia att på hotellet.
20.Kan du vara snäll att visa mig vägen till tältplatsen ?
21.Kanske är vi alla på väg att straffas för att vi inte tog varning.
22.Nå blir dem så misunnelige att...
23.Når døra er att, hører je itte motorduren, roper han opp.
24.Så trevligt att höra norska, sa hun.
25.Alla, även den majoritet som inte har möjlighet att se Dramaten, Operan och de många institutionsteatrarna bidrar till deras fortlevnad med betydande skattesubventioner och så måste det vara.
26.Andra menar att dopet som sakrament inte bör reduceras för mycket till ett medlemskriterium.
27.Anna er ikkje lenger att av Bruunheimen.
28.Antingen ställer Ruth kraven så högt att ingen TV i världen kan uppfylla den eller också har han inte sett någon TV eller också är det något allvarligt fel på minnet.
29.Apparaten är på väg att kväva sig själv.
30.Att garantera ett slagkraftigt, kvalitativt nordiskt TValternativ i en mera internationellt konkurrensutsatt mediemiljo" är målet också för den nordiska programgruppens studie.
Dine siste søk
att