Norsk-Engelsk oversettelse av atten

Oversettelse av ordet atten fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

atten på engelsk

atten
grunntalladjektiv eighteen
  grunntallsubst. eighteen
Avledede ord av atten
Anagram av atten
Eksempler med oversettelse
Når du er atten år gammel er du voksen i de Forente Stater.
Sunn fornuft er samlingen av fordommer man har tilegnet seg innen en alder av atten år.
Jeg er atten år gammel.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hvis vi fire millioner praktnordmenn hadde hatt atten millioner farvede her i Norge som med flertallets rett krevde makten i landet vårt - eller i det minste like borgerrettigheter - ville vi da oppført oss så meget bedre enn SydAfrikas hvite gjør ?
2.Problemet" er imidlertid at det tar lang tid å fylle atten graver.
3.Det vi kan si til ungdom under atten år, er at det foreløbig ikke er bevilget penger til noen form for tiltak efter 1. oktober, sier Jan Spjøtvoll.
4.Erik Borge har vært atten år i stillingen og gjort et fortjenstfullt arbeide.
5.Han måtte sy atten sting på fire måneder, forteller hun.
6.Jeg har hatt et rikt liv som prest, sier Gunnar Johnsen, som nå takker av efter et langt livs tjeneste på Oslo østkant, hvorav de siste atten årene som prest på Vålerengen.
7.På meg kom det som en voldsom overraskelse og litt av et sjokk å få stillet diagnosen tvillinger, sier førstegangsfødende Nina Bugge, som for atten måneder siden nedkom med tvillingene Lena og Marianne.
8.Vi oppdaget at Ivo Caprino hadde gått i atten år med en drøm om å lage en" eventyrverden" i Oslo.
9.11 kom da bare ti minutter var igjen.Marek Biegun smelte til frispark på direkten og skuddet fra atten meter,hørte Tom R.Jacobsen knapt susen av.Det polske laget var i likhet med VIF en skuffelse.Polakkene hadde for det meste ni mann i forsvar,men var farlige de få ganger de snappet opp ballen og kontret.VIF skulle ha vunnet lett.
10.20 skulle det ha vært efter atten minutter i 2. omgang.
11.600 studenter til eksamen i 1. avdeling er også fordelt på atten steder, mens seks eksamenslokaler tar imot 3. avdelings vel 200 eksamenskandidater.
12.ATTEN er suveren !
13.Adolf Fjalsett var pastor i Stabekk Misjonskirke i atten år.
14.Antologien er fra åtte til atten minutters episoder, fra tungt drama til lystig løssluppenhet.
15.At Rolf Jacobsens lyrikk er oversatt til atten sprog.
16.Atten ikke jøyg.
17.Atten ingredienser kan de hanskes med, og det skal være en sjeldenhet i bransjen.
18.Atten investorer har skutt femten millioner kroner inn i Norges største privatfinansierte filmselskap, Scandinavian Motion Picture Syndicate, som tar sikte på å spille inn filmen i USA og Mexico.
19.Atten kroner for et skinkesmørbrød og en kopp kaffe, blir det fristet.
20.Atten mener prodduksjon av unger.
21.Atten merker listes opp, og kampanjen gjør oppmerksom på at syv av disse også forhandles i en variant som inneholder fosfat.
22.Atten plantearter, seks fuglearter og tre pattedyrarter regnes for å være direkte truet.
23.Atten plantearter er direkte truet av utryddelse fra den norske flora.
24.Atten prosent svarer at velferdssamfunnet er styrket i samme periode, mens 40 prosent mener at situasjonen er uforandret.
25.Atten år gamle Koshima er yndlingen.
26.Atten år gammel ble hun gift med den mange år eldre katekisten Tsirero Mosesy, som var i Det Norske Misjonsselskaps tjeneste, og hun var en god stemor for hans mange barn.
27.Atten år senere ble han ordinert til prest i samme kirke.
28.Bakgrunnen for det store svenske engasjementet i den norske flåte, er at alle de atten skip det gjelder, er bygget ved de svenske verftene Kockums, Uddevallavarvet, Eriksberg og Öresundsvarvet.
29.Da amerikanske John Powell kastet atten centimeter lenger enn Knut Hjeltnes i sitt aller siste diskoskast, snøt han nordmannen ikke bare for bronsemedaljen.
30.Da slo amerikanske John Powell til med 65,46, nøyaktig tangering av Knut Hjeltnes og atten fattige centimeter lenger enn Knuts lengste kast på 65,28, som kom i tredje omgang.
Dine siste søk