Norsk-Engelsk oversettelse av attende

Oversettelse av ordet attende fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

attende på engelsk

attende
ordenstalladjektiv eighteenth
  ordenstallsubst. eighteenth
Avledede ord av attende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I det syttende og attende århundre mistet Viborg noe av sin betydning, men er vokst igjen efter at man begynte å dyrke opp hedene og bygge jernbaner.
2.Denne mønstringen av samtidskunst arrangeres iår for attende gang, og vi ser her Loefflers bidrag, bronseskulpturen" Gruppe".
3.Her leser vi at sosialt interesserte kvinner og menn i slutten av det attende og begynnelsen av det nittende århundre forsøkte på forskjellig måte å hjelpe den fattigste del av befolkningen til å sette i gang fornuftige selvhjelpstiltak for å skaffe dem inntekter.
4.Flytt folkemusikkhalvtimen i radioen ut av fjøstida og attende til kl. 17.00 på søndagene.
5.Gardsskogbruket på Vestlandet har ingen tradisjonar å sjå attende på.
6.Attende arrondissement var et typisk arbeiderstrøk før, men som overalt ellers i millionbyen er også der tomteprisene blitt skyhøye.
7.De som ønsker å få bekreftet det kan studere hvilken behandling det britiske parlament gav pressen i det attende og nittende århundre, hvilke kamper som ble utkjempet for at pressen gradvis skulle oppnå sin frie stilling, få de rettigheter og plikter som vi idag tar for gitt.
8.Ei tid attende var eg på eit nordisk folkehøgskolemøte midt inne i Trøndelag, med Stiklestad og dei breie bygder som ramme.
9.Ein snau månad etter at han kom attende til Wisconsin, døydde han på hospitalet i Eagle River, der dei først trudde han var vel utsliten og mett av dagar etter ferieturen til gamlelandet.
10.John Johnson kom attende til Land OLakes og venta i spenning på norske aviser.
11.Men denne bibliotekboka gjorde at det kom attende.
12.Noe av det syttende og attende århundres skjønneste arkitektur gikk opp i flammer under fyrverkeriene.
13.Når man lar en naturvitenskapelig tradisjon bestemme filosofiens slutninger, hører man da hjemme i det tyvende århundre, eller i det attende ?
14.På det attende hullet måtte Lyle bruke fem slag, ett over par, og sank fortvilet på kne efter å ha misset.
15.Seieren i Thor Østbys minneløp var Listjærns attende denne sesongen, men likevel var hingsten omgangens klart største overraskelse.
Dine siste søk