Norsk-Engelsk oversettelse av attrå

Oversettelse av ordet attrå fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

attrå på engelsk

attrå
ønskningsubst. hankering [informal], longing
  allmennverb desire, covet, long for with envy
Synonymer for attrå
Avledede ord av attrå
Fler eksempler
1.Fremfor alt nytter det ikke å sette opp en forestilling hvor den bærende gjennomgangsstemning er erotisk besettelse, oppfylt og uoppfylt elsk og attrå, når det ikke finnes noen på scenen som gestalter en slik side ved mennes#ket.
Liknende ord

 
 

attrå som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) attråattråendeattrådd
Indikativ
1. Presens
jegattrår
duattrår
hanattrår
viattrår
dereattrår
deattrår
8. Presens perfektum
jeghar attrådd
duhar attrådd
hanhar attrådd
vihar attrådd
derehar attrådd
dehar attrådd
2. Preteritum (Fortid)
jegattrådde
duattrådde
hanattrådde
viattrådde
dereattrådde
deattrådde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde attrådd
duhadde attrådd
hanhadde attrådd
vihadde attrådd
derehadde attrådd
dehadde attrådd
4a. Presens futurum
jegvil/skal attrå
duvil/skal attrå
hanvil/skal attrå
vivil/skal attrå
derevil/skal attrå
devil/skal attrå
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha attrådd
duvil/skal ha attrådd
hanvil/skal ha attrådd
vivil/skal ha attrådd
derevil/skal ha attrådd
devil/skal ha attrådd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle attrå
duville/skulle attrå
hanville/skulle attrå
viville/skulle attrå
dereville/skulle attrå
deville/skulle attrå
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha attrådd
duville/skulle ha attrådd
hanville/skulle ha attrådd
viville/skulle ha attrådd
dereville/skulle ha attrådd
deville/skulle ha attrådd
Imperativ
Bekreftende
duattrå
viLa oss attrå
dereattrå
Nektende
duikke attrå! (attrå ikke)
dereikke attrå! (attrå ikke)
Dine siste søk