Norsk-Engelsk oversettelse av australier

Oversettelse av ordet australier fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

australier på engelsk

australier
etnologi - mannsubst. Australian
  etnologi - kvinnesubst. Australian
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dette fartøyet hadde åtte palestinske soldater ombord foruten eierne, en australier og en amerikaner.
2.En amerikansk statsborger og en australier blir holdt av israelsk politi efter at de ble tatt til fange sist lørdag ombord på et fartøy som fraktet palestinske geriljasoldater som planla angrep mot mål i den nordlige delen av Israel.
3.Men om han efter Cannes regner seg som australier ?
4.Som australier har hun lokalkunnskaper og forståelse for australsk tenkemåte.
Dine siste søk