Norsk-Engelsk oversettelse av autorisert revisor

Oversettelse av ordet autorisert revisor fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

autorisert revisor på engelsk

autorisert revisor
bokføring - mannsubst. certified public accountant, CPA
  bokføring - kvinnesubst. certified public accountant, CPA
Liknende ord

 
 

Dine siste søk