Norsk-Engelsk oversettelse av avbryte

Oversettelse av ordet avbryte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avbryte på engelsk

avbryte
kontinuitetverb interrupt
  sluttverb abort
  forhandlingverb break off
  produksjonverb discontinue
  konservasjonverb interrupt, heckle
  telefonverb cut off, interrupt
  aktivitetverb cease, discontinue, end, stop, terminate [formal]
Synonymer for avbryte
Avledede ord av avbryte
Anagram av avbryte
Fler eksempler
1.Discovery" måtte avbryte utskytningen fire sekunder før den skulle ha funnet sted tirsdag.
2.Dersom drosjesjåføren råkjører, og dersom passasjeren som følge av dette velger å ville avbryte turen, så kan det neppe forlanges betaling, har UPsjefen hevdet i Norges AutomobilForbunds organ" Motor".
3.For en tenåring som må avbryte utdannelsen og kanskje skrives ut fra sykehuset når hun / han er over 20 år, blir ordningen et problem.
4.Ikke redd for å avbryte høydeoppholdet ?
5.På den måten kan vi unngå slike krisesituasjoner som nå, hvor flere studenter har vært tvunget til å avbryte utdannelsen, sier ANSApresident, Grete Dyb.
6.30åringen måtte avbryte en 15 km lang joggetur med sine lagkamerater.
7.Akkurat da kom noen kunder inn, og de ble nødt til å avbryte konversasjonen.
8.Arne Treholt hevder også i brevet at han var på vei til Wien for å avbryte kontakten med russerne da han ble arrestert på Fornebu i januar.
9.Asker skolestyre tok forbehold" om å kunne avbryte forsøket dersom det viser seg at karakterfordelingen ikke i nevneverdig grad avviker fra nåværende praksis".
10.Bare en var interessert i hjelp til å avbryte misbruket.
11.Bare kvinner over 45 år, som allerede har minst fire barn, vil fra nå av få tillatelse til å avbryte svangerskapet, med mindre helt spesielle medisinske grunner foreligger.
12.Bergersen understreker at rederiet har en klausul i kontrakten som gir rett til å avbryte operasjonen, hvis rederiet eller kapteinen mener det ikke er tilrådelig å gå til Kharg.
13.Da Aftenposten torsdag eftermiddag konfronterte Arne B. Mollen med uttalelsene fra CIOs sekretær, måtte Mollen avbryte vår samtale for å få stoppet NTBmeldingen om uttaket av Grunde Vegard.
14.De som engasjerer seg for sterkt, får det så vondt at de må avbryte arbeidet og reise hjem.
15.De valgte å avbryte Norgesferien og ta korteste vei hjem til Italia i stedet for å avlive katten.
16.Den amerikanske leder for rådgivningsgruppen, James F. Dobbins, understreket overfor pressen efter møtet at den ubrutte utstasjonering av SS20 raketter gjør det uforståelig at SovjetUnionen reagerer på den første utplassering av USAraketter i VestEuropa ved å avbryte Geneveforhandlingene.
17.Den sovjetiske verdensmester i sjakk, Anatolij Karpov, måtte tirsdag kveld avbryte det 11. partiet i den internasjonale sjakkturneringen i London.
18.Departementet har imidlertid bedt Teledirektoratet om å avbryte utbyggingen inntil de rettslige spørsmål er avklaret.
19.Dersom de finner ut at det ikke skjer, har de fullmakt til å avbryte oppholdet og reise hjem.
20.Dersom spanjolene ikke efterkommer kravet om å avbryte fisket i det sårbare yngelområdet, vil det kunne bli aktuelt å bringe en eller flere trålere inn til land for bøtelegging og eventuelt beslag av lasten.
21.Dessuten er det vel heller ikke så dumt å avbryte en formannsperiode som har vart i hele ti sammenhengende år.
22.Det antas at Gorbatsjov i mellomtiden hadde kontakt med andre Kremlledere, og at det da ble avgjort at han og hans følge øyeblikkelig skulle avbryte oppholdet i Skottland.
23.Det er også viktig å avbryte folk på en elskverdig måte.
24.Det var nødvendig å avbryte henne.
25.Dette er av stor økonomisk betydning får båtene, som ellers ville vært nødt til å avbryte fisket for å gå til fastlandet og fylle olje, melder NRKTroms.
26.Dette viser at Andropov ikke ønsket å avbryte dialogen med den vestlige verden.
27.Efterhvert har de franske tollere avsluttet sine aksjoner, men de italienske tollerne fortsetter, og de franske sjåførene vil ikke avbryte sin blokade før de har sikkerhet for at de slipper å tilbringe timevis i kø foran italienske tollstasjoner herefter.
28.Ellers mener panelet at de nordiske regjeringer blant annet bør øke sin støtte til frigjøringsbevegelsene i SydAfrika og Namibia og til uavhengige faglige og kirkelige organisasjoner, øke bistanden til SydAfrikas sorte nabostater, søke å effektivisere gjennomføringen av FNforbudet mot våpeneksport til SydAfrika, gå hardere inn for å avbryte alle former for kulturelt, videnskapelig og idrettslig samkvem mellom SydAfrika og de nordiske land, påvirke SAS til å stanse sin flyrute på Johannesburg og og øke sin støtte til antiapartheidbevegelsene og lignende organisasjoner i vår egen del av verden.
29.En sivil dommer er bedt om å avbryte sine undersøkelser og overlate Hagelinsaken til en militær domstol.
30.Espen Agdestein måtte avbryte partiet mot Haugli for annen gang, med minusbonde og tapsfare.
Liknende ord

 
 

avbryte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avbryteavbrytendeavbrutt
Indikativ
1. Presens
jegavbryter
duavbryter
hanavbryter
viavbryter
dereavbryter
deavbryter
8. Presens perfektum
jeghar avbrutt
duhar avbrutt
hanhar avbrutt
vihar avbrutt
derehar avbrutt
dehar avbrutt
2. Preteritum (Fortid)
jegavbrøt
duavbrøt
hanavbrøt
viavbrøt
dereavbrøt
deavbrøt
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avbrutt
duhadde avbrutt
hanhadde avbrutt
vihadde avbrutt
derehadde avbrutt
dehadde avbrutt
4a. Presens futurum
jegvil/skal avbryte
duvil/skal avbryte
hanvil/skal avbryte
vivil/skal avbryte
derevil/skal avbryte
devil/skal avbryte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avbrutt
duvil/skal ha avbrutt
hanvil/skal ha avbrutt
vivil/skal ha avbrutt
derevil/skal ha avbrutt
devil/skal ha avbrutt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avbryte
duville/skulle avbryte
hanville/skulle avbryte
viville/skulle avbryte
dereville/skulle avbryte
deville/skulle avbryte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avbrutt
duville/skulle ha avbrutt
hanville/skulle ha avbrutt
viville/skulle ha avbrutt
dereville/skulle ha avbrutt
deville/skulle ha avbrutt
Imperativ
Bekreftende
duavbryt
viLa oss avbryte
dereavbryt
Nektende
duikke avbryt! (avbryt ikke)
dereikke avbryt! (avbryt ikke)
Dine siste søk