Norsk-Engelsk oversettelse av avertere

Oversettelse av ordet avertere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avertere på engelsk

avertere
kunngjøreverb advertise
Fler eksempler
1.I efterkrigstiden var han så smått begynt å avertere efter bidrag til et eller annet misjonsformål.
2.Derefter vil det være aktuelt å avertere stillingen som administrerende direktør ledig, opplyser han.
3.Hvis man f.eks. selv finner kjøper før megleren har rukket å avertere, sende ut brev til kjøpere, ta bilder og video osv., vil det være urimelig å kreve inn maksimumsbeløpet.
4.Man begynte med å avertere efter yngre personer som anså seg å være i besiddelse av psykiske krefter utover det vanlige.
5.Med det første vil banken avertere efter banksjef, og det vil bli etablert et styre.
6.Nå opplever vi at Oslo kommune må avertere i andre skandinaviske land efter sosionomer.
7.Når det gjelder innsamling av gamle bilder, har vi kommet frem til at det ikke er noen vits i å avertere.
8.Og da må kvinnen" avertere" seg selv på en eller annen måte.
9.Også efter forbudet fortsatte British Airways og Radio Times å avertere i Radio Caroline.
10.Styret som ble oppnevnt av Regjeringen i juli i år, har nå truffet endelig vedtak om å avertere ti undervisningsstillinger, derav fire professorater.
11.Vi kunne jo prøve med sprøyt, tull og nytteløst, foreslår Mehl og forteller at Forbrukerrådet har nektet disse firmaene å avertere slike" myggalarmer" til godtroende og myggplagede nordmenn.
12.Jeg hadde tenkt å avertere kanarifuglen min til salgs.
13.Vi er så godt kjent både i Polen og i utlandet at vi ikke behøver å avertere våre tjenester, sier hun med et diskret spark til konkurrentene.
14.Vi har lurt på om vi bør gå ut og avertere ledige stillinger, sier Schjetne.
15.Vi trenger ikke engang å avertere, ved juletider er det allerede fullstappet med sommerhjelp, sier ekspeditrise Berit Braaen.
16.Avertere har vi ikke turt, av frykt for å få mer å gjøre enn arbeidsstokken kunne rekke over, sier Frang.
17.De siste årene har også utenlandske selskaper fått lov til å avertere.
18.Derfor har vi blant annet begynt å avertere der hvor utlendinger kan komme over annonsene, forteller Jorunn Nowacki og Lynn Stave.
19.Dermed kan etatene nå gå til nyansettelser og avertere efter folk utenfor.
20.Det betyr at man kan tilby de som er på jakt efter hybel eller jobb å avertere med telefonnummeret til Ungdomspaviljongen.
21.Det er lov å" avertere" for Åge Aleksandersens konserter.
22.Det er unødvendig å avertere efter lærere, det er rift om stillingene likevel.
23.Det må ikke finnes grunn til å avertere i avis om at slaktingen er profesjonell.
24.Det skulle bare mangle, det kan da ikke være noe å avertere !
25.Efter at formannskapet sa nei til et tidsbegrenset tilbud på en million kroner og vedtok å avertere kinoen til salgs for om mulig å få inn flere og høyere bud, står man idag uten en eneste kjøper, forteller Grimstad Adressetidende.
26.Endel butikker har gått sammen om å avertere samme produkter til samme pris.
27.Inntil finansutvalgets vedtak tirsdag var det fritt frem for etater og bedrifter å avertere ledige stillinger.
28.Jeg tror nemlig at svært mange har fordommer mot å gå til avisenes" Personlig"spalter og avertere efter denne vennen, omtrent som man averterer efter en gjenstand man har bruk for.
29.Onde tunger hevder at det er like før Høyre må avertere stillingen som formann for den nye stortingsgruppen.
30.Til slutt tenkte jeg på å avertere efter amme.
Liknende ord

 
 

avertere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avertereaverterendeavertert
Indikativ
1. Presens
jegaverterer
duaverterer
hanaverterer
viaverterer
dereaverterer
deaverterer
8. Presens perfektum
jeghar avertert
duhar avertert
hanhar avertert
vihar avertert
derehar avertert
dehar avertert
2. Preteritum (Fortid)
jegaverterte
duaverterte
hanaverterte
viaverterte
dereaverterte
deaverterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avertert
duhadde avertert
hanhadde avertert
vihadde avertert
derehadde avertert
dehadde avertert
4a. Presens futurum
jegvil/skal avertere
duvil/skal avertere
hanvil/skal avertere
vivil/skal avertere
derevil/skal avertere
devil/skal avertere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avertert
duvil/skal ha avertert
hanvil/skal ha avertert
vivil/skal ha avertert
derevil/skal ha avertert
devil/skal ha avertert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avertere
duville/skulle avertere
hanville/skulle avertere
viville/skulle avertere
dereville/skulle avertere
deville/skulle avertere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avertert
duville/skulle ha avertert
hanville/skulle ha avertert
viville/skulle ha avertert
dereville/skulle ha avertert
deville/skulle ha avertert
Imperativ
Bekreftende
duaverter
viLa oss avertere
dereaverter
Nektende
duikke averter! (averter ikke)
dereikke averter! (averter ikke)
Dine siste søk