Norsk-Engelsk oversettelse av avkristne

Oversettelse av ordet avkristne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avkristne på engelsk

avkristne
gjøre kristendommens makt mindreverb dechristianise
Fler eksempler
1.Kampen for fosterets rettsvern vil fortsette, det samme vil kampen mot dem som vil avkristne vårt land.
2.Efterhvert som jeg leste, ble jeg mer og mer bestyrket i mitt inntrykk av at HumanEtisk Forbunds aktivitet er med på å avkristne vårt land.
3.Innledningsvis benekter hun at forbundet har som mål å avkristne Norge.
4.Og jeg hverken kan eller vil" avkristne" folket.
Liknende ord

 
 

avkristne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avkristneavkristnendeavkristnet
Indikativ
1. Presens
jegavkristner
duavkristner
hanavkristner
viavkristner
dereavkristner
deavkristner
8. Presens perfektum
jeghar avkristnet
duhar avkristnet
hanhar avkristnet
vihar avkristnet
derehar avkristnet
dehar avkristnet
2. Preteritum (Fortid)
jegavkristnet
duavkristnet
hanavkristnet
viavkristnet
dereavkristnet
deavkristnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avkristnet
duhadde avkristnet
hanhadde avkristnet
vihadde avkristnet
derehadde avkristnet
dehadde avkristnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avkristne
duvil/skal avkristne
hanvil/skal avkristne
vivil/skal avkristne
derevil/skal avkristne
devil/skal avkristne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avkristnet
duvil/skal ha avkristnet
hanvil/skal ha avkristnet
vivil/skal ha avkristnet
derevil/skal ha avkristnet
devil/skal ha avkristnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avkristne
duville/skulle avkristne
hanville/skulle avkristne
viville/skulle avkristne
dereville/skulle avkristne
deville/skulle avkristne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avkristnet
duville/skulle ha avkristnet
hanville/skulle ha avkristnet
viville/skulle ha avkristnet
dereville/skulle ha avkristnet
deville/skulle ha avkristnet
Imperativ
Bekreftende
duavkristn
viLa oss avkristne
dereavkristn
Nektende
duikke avkristn! (avkristn ikke)
dereikke avkristn! (avkristn ikke)
Dine siste søk