Norsk-Engelsk oversettelse av avmønstre

Oversettelse av ordet avmønstre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avmønstre på engelsk

avmønstre
dimittereverb pay off, discharge
Liknende ord

 
 

avmønstre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avmønstreavmønstrendeavmønstret
Indikativ
1. Presens
jegavmønstrer
duavmønstrer
hanavmønstrer
viavmønstrer
dereavmønstrer
deavmønstrer
8. Presens perfektum
jeghar avmønstret
duhar avmønstret
hanhar avmønstret
vihar avmønstret
derehar avmønstret
dehar avmønstret
2. Preteritum (Fortid)
jegavmønstret
duavmønstret
hanavmønstret
viavmønstret
dereavmønstret
deavmønstret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avmønstret
duhadde avmønstret
hanhadde avmønstret
vihadde avmønstret
derehadde avmønstret
dehadde avmønstret
4a. Presens futurum
jegvil/skal avmønstre
duvil/skal avmønstre
hanvil/skal avmønstre
vivil/skal avmønstre
derevil/skal avmønstre
devil/skal avmønstre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avmønstret
duvil/skal ha avmønstret
hanvil/skal ha avmønstret
vivil/skal ha avmønstret
derevil/skal ha avmønstret
devil/skal ha avmønstret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avmønstre
duville/skulle avmønstre
hanville/skulle avmønstre
viville/skulle avmønstre
dereville/skulle avmønstre
deville/skulle avmønstre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avmønstret
duville/skulle ha avmønstret
hanville/skulle ha avmønstret
viville/skulle ha avmønstret
dereville/skulle ha avmønstret
deville/skulle ha avmønstret
Imperativ
Bekreftende
duavmønstr
viLa oss avmønstre
dereavmønstr
Nektende
duikke avmønstr! (avmønstr ikke)
dereikke avmønstr! (avmønstr ikke)
Dine siste søk