Norsk-Engelsk oversettelse av avskaffe

Oversettelse av ordet avskaffe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avskaffe på engelsk

avskaffe
organisasjonverb shut down, do away with
  loververb abolish, bring to an end, void, invalidate, nullify, abrogate, annul
  rettsvitenskapverb suspend
  annullereverb abolish, annul, cancel
Synonymer for avskaffe
Avledede ord av avskaffe
Eksempler med oversettelse
Vi burde avskaffe dødstraff.
Fler eksempler
1.Det er mer alminnelig i Amerika enn i Europa å ville avskaffe forskjellene mellom barn og voksne.
2.Men nå ser alle hva enhver halvanalfabet av en bonde dengang visste, at det å ta naturen i menneskets hender og håne dens mysterium, kort og godt å avskaffe Gud og spille hans rolle... det må hevne seg på mennesket".
3.Vi må sørge for å avskaffe hindringer for nyetableringer, sier Tetzschner.
4.Vil man avskaffe bilen og behovet for parkeringsplasser, får man gjøre som i de sosialistiske land : holde lønningene nede og bilprisene oppe, slik at det koster borti en livslønn å skaffe seg en bil, og dessuten oppheve den alminnelige bevegelsesfrihet.
5.Det skal han slett ikke avskaffe.
6.Dette vil avskaffe subsidieringen av den offentlige sektor og gjøre den private sektor mer konkurransedyktig, mener Aql, som også ser et sterkt behov for eksportfremmende tiltak.
7.Jeg er opptatt av å avskaffe alle de forhold som virker hemmende på menneske som et skapende vesen.
8.Nei - rektorkollegiet med rektor Victor Hellern i spissen har gått inn for å avskaffe russetiden - med den begrunnelse at russefeiringen er umoralsk, en tid med løssluppen sex og fyll.
9.Russetiden lar seg ikke avskaffe.
10.Vi skal gjøre det klart for regjeringen Palme at det svenske folk vil avskaffe lønnstagerfondene, at et vedtak som ble fattet mot folkets vilje, må endres.
11.. å myke opp - helst avskaffe - ansiennitetsprinsippet ved rekruttering av ledere.
12.Arbeiderpartiet ga hele folket arbeide - og arbeidsfolk en nasjonalfølelse ved å avskaffe de arbeiderfiendtlige lovene.
13.At vi i samforstand skal utstøte et unnsigelsens rop ; vi skal kort og godt avskaffe vinteren !
14.Bakgrunnen er kulturminister Lars Roar Langslets utspill nylig om å avskaffe restriksjonene på mottagning av TVsendinger via satellitt, samt TVprodusenten Luxors mottagning og visning av tre utenlandske fjernsynskanaler via kommunikasjonssatellitt uten konsesjon fra Televerket under telematikkmessen denne uken.
15.Da Konkurslovutvalget for 12 år siden la frem sitt forslag til ny konkurslov, gikk de inn for å avskaffe ordningen med fortrinnsrett for Staten.
16.De ansatte spør seg hvordan det skal bli mulig å avskaffe alle korridorsengene om en uke, når all plass er utnyttet maksimalt.
17.De demokratiskkonservative vil gå inn for å avskaffe den obligatoriske militærtjenesten helt, og i andre partier er det sterke ønsker om betydelige revisjoner.
18.De har, på gunn av at de besidder evnen til å ødelegge jorden og menneskeheten med kjernevåpnene, et overordnet, bydende og felles ansvar for å være i kontakt, forhandle om, nedbygge og avskaffe kjernevåpen.
19.Den siste uke har striden tilspisset seg fordi regjeringen vil avskaffe skolepengene ved kirkens skoler.
20.Denne gang for kravet om å avskaffe fondene.
21.Det blir blant annet nevnt at det nå var på tide å avskaffe linjen mellom Istanbul og Oslo, og heller etablere en ny rute via Kanariøyene.
22.Det blir ingen enkel oppgave for Duarte å avskaffe dødsskvadronene om han blir president.
23.Det førte til at de tre borgerlige partiene lovet å avskaffe fondene, dersom de vinner 1985valget.
24.Det sier jeg ikke med beklagelse, for den eneste måten man kan berge seg selv på, er å avskaffe sin fallhøyde.
25.Det skal ikke gjøre inngrep i fremmed myndighet, ikke avskaffe øvrighetens lover o.s.v.
26.Det vil være jevngodt med å avskaffe verneplikten, hvis begrepet" plikt" fremdeles skal ha noe innhold.
27.Dette er like sannsynlig som at politbyrået i Kreml skulle avskaffe det sovjetrussiske maktsystem.
28.Direktør Olav Magnussen uttalte i Aftenpostens" Gjest idag"spalte 23 / 10 at han ser liten mulighet til på lang sikt å kunne avskaffe eller forminske køene til sykehus, og argumenterer med at pasientkøene først og fremst er en konsekvens av at folk ikke betaler for helsetjenester.
29.EN annen avgift som lett burde la seg avskaffe, er årsavgiften.
30.Efter en henvendelse fra Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, som muligens fryktet almen verneplikt for kvinner, vedtok Stortinget å avskaffe militærutdannelse.
Liknende ord

 
 

avskaffe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avskaffeavskaffendeavskaffet
Indikativ
1. Presens
jegavskaffer
duavskaffer
hanavskaffer
viavskaffer
dereavskaffer
deavskaffer
8. Presens perfektum
jeghar avskaffet
duhar avskaffet
hanhar avskaffet
vihar avskaffet
derehar avskaffet
dehar avskaffet
2. Preteritum (Fortid)
jegavskaffet
duavskaffet
hanavskaffet
viavskaffet
dereavskaffet
deavskaffet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avskaffet
duhadde avskaffet
hanhadde avskaffet
vihadde avskaffet
derehadde avskaffet
dehadde avskaffet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avskaffe
duvil/skal avskaffe
hanvil/skal avskaffe
vivil/skal avskaffe
derevil/skal avskaffe
devil/skal avskaffe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avskaffet
duvil/skal ha avskaffet
hanvil/skal ha avskaffet
vivil/skal ha avskaffet
derevil/skal ha avskaffet
devil/skal ha avskaffet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avskaffe
duville/skulle avskaffe
hanville/skulle avskaffe
viville/skulle avskaffe
dereville/skulle avskaffe
deville/skulle avskaffe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avskaffet
duville/skulle ha avskaffet
hanville/skulle ha avskaffet
viville/skulle ha avskaffet
dereville/skulle ha avskaffet
deville/skulle ha avskaffet
Imperativ
Bekreftende
duavskaff
viLa oss avskaffe
dereavskaff
Nektende
duikke avskaff! (avskaff ikke)
dereikke avskaff! (avskaff ikke)
Dine siste søk