Norsk-Engelsk oversettelse av avskalle

Oversettelse av ordet avskalle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avskalle på engelsk

avskalle
fjerne skallverb peel
Liknende ord

 
 

avskalle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avskalleavskallendeavskallet
Indikativ
1. Presens
jegavskaller
duavskaller
hanavskaller
viavskaller
dereavskaller
deavskaller
8. Presens perfektum
jeghar avskallet
duhar avskallet
hanhar avskallet
vihar avskallet
derehar avskallet
dehar avskallet
2. Preteritum (Fortid)
jegavskallet
duavskallet
hanavskallet
viavskallet
dereavskallet
deavskallet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avskallet
duhadde avskallet
hanhadde avskallet
vihadde avskallet
derehadde avskallet
dehadde avskallet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avkommer at/skalle
duvil/skal avkommer at/skalle
hanvil/skal avkommer at/skalle
vivil/skal avkommer at/skalle
derevil/skal avkommer at/skalle
devil/skal avkommer at/skalle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avkommer at/skallet
duvil/skal ha avkommer at/skallet
hanvil/skal ha avkommer at/skallet
vivil/skal ha avkommer at/skallet
derevil/skal ha avkommer at/skallet
devil/skal ha avkommer at/skallet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avskalle
duville/skulle avskalle
hanville/skulle avskalle
viville/skulle avskalle
dereville/skulle avskalle
deville/skulle avskalle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avskallet
duville/skulle ha avskallet
hanville/skulle ha avskallet
viville/skulle ha avskallet
dereville/skulle ha avskallet
deville/skulle ha avskallet
Imperativ
Bekreftende
duavskall
viLa oss avskalle
dereavskall
Nektende
duikke avskall! (avskall ikke)
dereikke avskall! (avskall ikke)
Dine siste søk