Norsk-Engelsk oversettelse av avskjedige

Oversettelse av ordet avskjedige fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avskjedige på engelsk

avskjedige
jobbverb discharge, fire [informal], dismiss [formal], give the sack [informal], sack [informal], separate, axe [informal], ax [informal], displace
Synonymer for avskjedige
Avledede ord av avskjedige
Fler eksempler
1.Ambassaden sier videre at den hadde tenkt å avskjedige Bains fordi den ikke var fornøyd med hans arbeide.
2.Arbeidsretten i Stavanger har forkastet klagen om usaklig oppsigelse og har gitt fabrikkeieren medhold i å avskjedige kvinnene av sosiale hensyn, bl. a. fordi de er gifte og forsørges av sine menn.
3.At redaksjonen ikke har hatt innvendinger mot oppsigelsen, bekreftes av at redaksjonens representant i avisens styre, Bodil Stein, sa seg enig i å gå til det skritt å avskjedige Gunnerud.
4.Bergen (NTB) De 18 medarbeiderne på dagskiftet i Bergens Arbeiderblads redaksjon går idag, tirsdag, til en to timers politisk streik i protest mot at sjefredaktør Olav Terje Bergo skriftlig har truet med å avskjedige en av medarbeiderne.
5.De skal kunne ansette og avskjedige folk, og fastsette lønnsnivå og produksjonsmål - dog efter visse retningslinjer.
6.De streikende forsøker å presse fagforeningene for å få hovedstadsrådet, den politiske forsamling for København og de nærmeste forsteder, til å avskjedige de sjåfører som ikke vil melde seg inn i fagforeningen.
7.Den danske innenriksminister ville igår ikke omgjøre bystyrets beslutning om å avskjedige de åtte sjåfører som var årsaken til streikekonflikten i København, og saken vil nå trolig få et langt rettslig og politisk efterspill.
8.Den gang måtte bedriftsledelsen trekke tilbake oppsigelsen av syv kvinner og i stedet avskjedige seks menn.
9.Derfor var det umulig for Regjeringen å la være å avskjedige Treholt, sier Lied.
10.Det er krystallklart ulovlig å avskjedige de ni bussjåfører, sa statsminister Poul Schlüter efter at Hovedstadsrådet i København igår vedtok dette for å bremse de mange streiker og blokader i København av busser, bensin, renovasjon, aviser, post og rikshospitalet.
11.Det er staten som utnevner og lønner de skriftlærde, og staten kan også avskjedige dem.
12.Det er ulovlig ifølge dansk lov, fordi offentlige myndigheter ikke kan avskjedige folk på grunn av deres foreningstilhørighet.
13.Det vises til at offentlige myndigheter ikke kan avskjedige en ansatt på grunn av vedkommendes foreningstilhørighet.
14.Fra sitt hovedkvarter SHAPE utenfor Brussel, sendte general Rogers torsdag ut en presseerklæring om at han har hatt" absolutt intet å gjøre" med beslutningen i Bonn om å avskjedige Kiessling.
15.HT erklærer at man ikke ville avskjedige ham.
16.Han har da også lovet å avskjedige de ansvarlige.
17.Han skal ansette og avskjedige de øvrige tjenestefolk.
18.I Danmark måtte myndighetene krype til korset og avskjedige seks busssjåfører, som hadde vist den uhørte frekkhet - og selvstendighet - å melde seg ut av fagforeningen !
19.Importen av råvarer er skåret drastisk ned med det resultat at en rekke bedrifter har måttet stenge og avskjedige arbeiderne.
20.Jeg skal i følge loven avskjedige journalistene hvis de nekter å følge dommen og utlevere dokumentene, men det vil jeg ikke.
21.Ledelsen av trafikkselskapet HS, var lammet fordi offentlige myndigheter ikke kan avskjedige en ansatt på grunn av hans foreningstilknytning.
22.Loven gjør det mulig når som helst og uten angivelse av grunner å avskjedige enhver vesttysk general, og det var denne loven Wörner brukte mot Kiessling.
23.Med denne bakgrunn kan det tenkes at Andropovs død kom til å spille en rolle og var med på å utløse noen av de mekanismer som førte til at Ljubimovs motstandere besluttet å avskjedige ham og bli kvitt ham en gang for alle.
24.Mer ytterliggående forslag som å avskjedige styreformann Rolf Hansen og direktør Martin Mæland ble avvist, og fikk stort sett bare forslagsstiller Th. Blegens stemme.
25.Overfor NTB avviser man i Utenriksdepartementet at Regjeringens beslutning om å avskjedige Treholt før rettssaken mot han kommer opp, kan bli oppfattet som en forhåndsdom.
26.På pressekonferansen avviste Reagan heftig spørsmål om han ville avskjedige utenriksminister George Shultz på grunn av den feilslåtte Libanonpolitikken.
27.Reagan tok blankt avstand fra dokumentet og lovet å avskjedige den eller de ansvarlige så snart skyldspørsmålet blir klarlagt.
28.Rederiet måtte avskjedige 60 norske sjøfolk ved utflaggingen.
29.Selskapet måtte avskjedige folk eftersom det ikke lenger fikk importere reservedeler til bussene på grunn av den økonomiske situasjon.
30.Spørsmål om å avskjedige Treholt før straffesaken mot ham kommer opp for retten skal ha vært grundig vurdert i UD, med bistand fra Justisdepartementet.
Liknende ord

 
 

avskjedige som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avskjedigeavskjedigendeavskjediget
Indikativ
1. Presens
jegavskjediger
duavskjediger
hanavskjediger
viavskjediger
dereavskjediger
deavskjediger
8. Presens perfektum
jeghar avskjediget
duhar avskjediget
hanhar avskjediget
vihar avskjediget
derehar avskjediget
dehar avskjediget
2. Preteritum (Fortid)
jegavskjediget
duavskjediget
hanavskjediget
viavskjediget
dereavskjediget
deavskjediget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avskjediget
duhadde avskjediget
hanhadde avskjediget
vihadde avskjediget
derehadde avskjediget
dehadde avskjediget
4a. Presens futurum
jegvil/skal avskjedige
duvil/skal avskjedige
hanvil/skal avskjedige
vivil/skal avskjedige
derevil/skal avskjedige
devil/skal avskjedige
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avskjediget
duvil/skal ha avskjediget
hanvil/skal ha avskjediget
vivil/skal ha avskjediget
derevil/skal ha avskjediget
devil/skal ha avskjediget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avskjedige
duville/skulle avskjedige
hanville/skulle avskjedige
viville/skulle avskjedige
dereville/skulle avskjedige
deville/skulle avskjedige
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avskjediget
duville/skulle ha avskjediget
hanville/skulle ha avskjediget
viville/skulle ha avskjediget
dereville/skulle ha avskjediget
deville/skulle ha avskjediget
Imperativ
Bekreftende
duavskjedig
viLa oss avskjedige
dereavskjedig
Nektende
duikke avskjedig! (avskjedig ikke)
dereikke avskjedig! (avskjedig ikke)
Dine siste søk