Norsk-Engelsk oversettelse av avskjedigelse

Oversettelse av ordet avskjedigelse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avskjedigelse på engelsk

avskjedigelse
allmenn? abrogation
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bakgrunnen for streiken er avskjedigelse av en Securitasansatt nylig.
2.Byråsjef Arne Treholt ble igår suspendert fra sin stilling som sjef for UDs pressekontor, men han vil fortsatt få sin lønn inntil endelig avskjedigelse er et faktum.
3.Den langtrukne affæren, som har nådd sin foreløbige avslutning med avskjedigelse av Ljubimov, inneholder selv mange av dramaets klassiske ingredienser.
4.Det er paragraf 22, første ledd, i Grunnloven som omhandler avskjedigelse av embedsmenn.
5.Det er ventet at bystyret idag vil ta stilling til avskjedigelse av ytterligere to HTsjåfører.
6.Disse tjenesteforsømmelser gir grunnlag for avskjedigelse uansett utfallet av rettssaken mot ham.
7.Finansrådmannen tilrår avskjedigelse, efter å ha vurdert andre reaksjonsformer.
8.Forsvarskomiteen i den vesttyske Forbundsdag vedtok fredag å omgjøre seg selv til en granskningskommisjon, som fra kommende torsdag skal undersøke omstendighetene omkring forsvarsminister Manfred Wörners avskjedigelse av general Günter Kiessling.
9.Første sak reises imot Hovedstadsrådet for å ha overtrådt en lov som beskytter ansatte i offentlig tjeneste mot avskjedigelse som følge av foreningsforhold.
10.Han beklager sterkt at UD ikke har vært villig til å lytte til hans argumentasjon om å vente med avskjedigelse.
11.Hedegaard understreker at det medfører øyeblikkelig avskjedigelse dersom et besetningsmedlem beviselig har forsøkt å snyte en passasjer for penger.
12.I begynnelsen av en arbeidsløshetsperiode, eller allerede med vissheten om en forestående avskjedigelse, er ofte reaksjoner som sjokk, sinne og forskjellige psykiske og fysiske symptomer fremtredende.
13.Jeg er klar over at de juridiske regler er infløkte når det gjelder avskjedigelse av embedsmenn.
14.Jeg synes samtidig det er uklart - efter hva som er kommet frem - om dette er å se på som en avskjedigelse.
15.Regner man at Tyskland har ca. 10 ganger så mange protestantiske prester som Norge, ville altså en tilsvarende praksis hos oss ha ført til ca. en avskjedigelse på 680 år.
16.Selveste generalsekretæren for LVF, Carl Mau, som arbeidet intenst for Kaldys valg, har sammen med Europasekretær Dahlgren reist til Budapest og ført" alvorlige samtaler" med biskop Kaldy, hvor de skal ha gjort ham oppmerksom på," at en avskjedigelse av presten Doka kan komme til å koste Kaldy presidentembedet" (KD 22. sept.).
17.Sosialdemokratene som har flertall i Hovedstadsrådet, var igår kveld tilbøyelig til å gi efter, men de borgerlige partier fastholdt at avskjedigelse er klart ulovlig.
18.Takken var avskjed på grått papir, en avskjedigelse som falt Beckman tungt for brystet.
19.Til Dagsrevyen sier statsråd Kjell Magne Bondevik at departementet vil legge stor vekt på Kirkens egen mening, dersom biskop Andreas Aarflot ser seg nødt til å legge Hognestads sak frem som et spørsmål om avskjedigelse.
20.Treholts forsvarer, advokat Ulf Underland, har på bakgrunn av meldinger i media om avskjedigelse av Arne Treholt i førstkommende statsråd bedt Utenriksdepartementet vente med å foreslå avskjedigelse til dom i saken foreligger.
21.Utenriksdepartementet påpeker i en pressemelding at de tjenesteforsømmelser som Treholt har innrømmet, gir grunnlag for avskjedigelse, uansett utfallet av rettssaken mot ham.
22.Vi vil ikke godta avskjedigelse av politioverkonstabel Ole Tveter Gregersen.
23.Avskjedigelse efter grunnskoleloven stiller strenge krav til grunnene og bevisligheten - vi kan ikke støtte oss bare til skolestyreflertallets" menige" og løselige henvisninger til mangel på lojalitet.
24.Den vesttyske regjering drøftet en mulig avskjedigelse av Hellenbroich på et møte tirsdag.
25.Det ville trolig ha ført til at hans sikkerhetsklarering var trukket tilbake, til hans avskjedigelse, sa hun.
26.På en pressekonferanse i april opplyste Lorentzen at han ville akseptere avskjedigelse fra stillingen som kommunalråd, og at han ville melde seg ut av Høyre.
Dine siste søk