Norsk-Engelsk oversettelse av avsone

Oversettelse av ordet avsone fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avsone på engelsk

avsone
fengselverb serve
Liknende ord

 
 

avsone som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avsoneavsonendeavsont
Indikativ
1. Presens
jegavsoner
duavsoner
hanavsoner
viavsoner
dereavsoner
deavsoner
8. Presens perfektum
jeghar avsont
duhar avsont
hanhar avsont
vihar avsont
derehar avsont
dehar avsont
2. Preteritum (Fortid)
jegavsonte
duavsonte
hanavsonte
viavsonte
dereavsonte
deavsonte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avsont
duhadde avsont
hanhadde avsont
vihadde avsont
derehadde avsont
dehadde avsont
4a. Presens futurum
jegvil/skal avsone
duvil/skal avsone
hanvil/skal avsone
vivil/skal avsone
derevil/skal avsone
devil/skal avsone
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avsont
duvil/skal ha avsont
hanvil/skal ha avsont
vivil/skal ha avsont
derevil/skal ha avsont
devil/skal ha avsont
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avsone
duville/skulle avsone
hanville/skulle avsone
viville/skulle avsone
dereville/skulle avsone
deville/skulle avsone
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avsont
duville/skulle ha avsont
hanville/skulle ha avsont
viville/skulle ha avsont
dereville/skulle ha avsont
deville/skulle ha avsont
Imperativ
Bekreftende
duavson
viLa oss avsone
dereavson
Nektende
duikke avson! (avson ikke)
dereikke avson! (avson ikke)
Dine siste søk