Norsk-Engelsk oversettelse av bachelorgrad

Oversettelse av ordet bachelorgrad fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bachelorgrad på engelsk

bachelorgrad
allmenn? BA
Synonymer for bachelorgrad
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Man betaler 7000 kroner for å få en Bachelorgrad, 7500 kroner for å få en Mastergrad og 8500 kroner for en doktorgrad - en PhD.
2.Det norske universitetet tilbyr det første generelle året av en amerikansk Bachelorgrad som en innfallsport til videre studier i USA innen bl.a. økonomiskadministrative fag, informatikk (datavidenskap), elektronikk statsvidenskap, psykologi, kunst og fysikk.
Dine siste søk