Norsk-Engelsk oversettelse av bakgrundsinformasjon

Oversettelse av ordet bakgrundsinformasjon fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bakgrundsinformasjon på engelsk

bakgrundsinformasjon
informasjonsubst. background information

 
 

Dine siste søk