Norsk-Engelsk oversettelse av beedige

Oversettelse av ordet beedige fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

beedige på engelsk

beedige
edfesteverb swear to
Synonymer for beedige
Liknende ord

 
 

beedige som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) beedigebeedigendebeediget
Indikativ
1. Presens
jegbeediger
dubeediger
hanbeediger
vibeediger
derebeediger
debeediger
8. Presens perfektum
jeghar beediget
duhar beediget
hanhar beediget
vihar beediget
derehar beediget
dehar beediget
2. Preteritum (Fortid)
jegbeediget
dubeediget
hanbeediget
vibeediget
derebeediget
debeediget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde beediget
duhadde beediget
hanhadde beediget
vihadde beediget
derehadde beediget
dehadde beediget
4a. Presens futurum
jegvil/skal beedige
duvil/skal beedige
hanvil/skal beedige
vivil/skal beedige
derevil/skal beedige
devil/skal beedige
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha beediget
duvil/skal ha beediget
hanvil/skal ha beediget
vivil/skal ha beediget
derevil/skal ha beediget
devil/skal ha beediget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle beedige
duville/skulle beedige
hanville/skulle beedige
viville/skulle beedige
dereville/skulle beedige
deville/skulle beedige
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha beediget
duville/skulle ha beediget
hanville/skulle ha beediget
viville/skulle ha beediget
dereville/skulle ha beediget
deville/skulle ha beediget
Imperativ
Bekreftende
dubeedig
viLa oss beedige
derebeedig
Nektende
duikke beedig! (beedig ikke)
dereikke beedig! (beedig ikke)
Dine siste søk