Norsk-Engelsk oversettelse av befale

Oversettelse av ordet befale fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

befale på engelsk

befale
millitæriskverb order, command
Synonymer for befale
Avledede ord av befale
Fler eksempler
1.Oppholdet der lærte meg at det kreves mer menneskekunnskap av en trener enn at han kan befale" løp" og" skyt".
2.Der var det jo en del som skulle befale, da liksom.
3.Dessuten kan han befale offeret til å glemme at han er hypnotisert !
4.Prøver noen å befale ham til å gjøre noe, så blir han furten og motvillig.
Liknende ord

 
 

befale som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) befalebefalendebefalt
Indikativ
1. Presens
jegbefaler
dubefaler
hanbefaler
vibefaler
derebefaler
debefaler
8. Presens perfektum
jeghar befalt
duhar befalt
hanhar befalt
vihar befalt
derehar befalt
dehar befalt
2. Preteritum (Fortid)
jegbefalte
dubefalte
hanbefalte
vibefalte
derebefalte
debefalte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde befalt
duhadde befalt
hanhadde befalt
vihadde befalt
derehadde befalt
dehadde befalt
4a. Presens futurum
jegvil/skal befale
duvil/skal befale
hanvil/skal befale
vivil/skal befale
derevil/skal befale
devil/skal befale
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha befalt
duvil/skal ha befalt
hanvil/skal ha befalt
vivil/skal ha befalt
derevil/skal ha befalt
devil/skal ha befalt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle befale
duville/skulle befale
hanville/skulle befale
viville/skulle befale
dereville/skulle befale
deville/skulle befale
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha befalt
duville/skulle ha befalt
hanville/skulle ha befalt
viville/skulle ha befalt
dereville/skulle ha befalt
deville/skulle ha befalt
Imperativ
Bekreftende
dubefal
viLa oss befale
derebefal
Nektende
duikke befal! (befal ikke)
dereikke befal! (befal ikke)
Dine siste søk