Norsk-Engelsk oversettelse av bensinforbruk

Oversettelse av ordet bensinforbruk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bensinforbruk på engelsk

bensinforbruk
bilersubst. mileage, milage

 
 

Fler eksempler
1.Vi har lagt vekt på å gjøre Kadetten til en praktisk bil, lett i vekt og med lavt bensinforbruk.
2.Ca. 10 prosent lavere generelt bensinforbruk, avgassutslipp bedre enn de nye, forestående felleseuropeiske avgassgrensene samt betydelig bedre trekkevne på lave turtall.
3.Den lave luftmotstanden kombinert med endel modifikasjoner i motoren, har gitt den nye bilen et bensinforbruk som er inntil syv prosent lavere enn hos forgjengeren - avhengig av modellvariant.
4.Dette kommer bileieren til gode gjennom redusert bensinforbruk, bedre seigdragingsevne samt lengre levetid.
5.Europeisk bilindustri har hittil i samarbeide med de politiske myndigheter konsentrert motor og bilutviklingen om lavere bensinforbruk, mer effektive motorer.
6.Katalysatoren vil efter Holands mening føre til redusert motoreffekt og høyere bensinforbruk, samtidig som katalysatorens renseeffekt vil bli redusert over tid.
7.Kjør en amerikansk bil, den er laget for slike veier, stor og tung, med et enormt bensinforbruk.
8.Larsstuen tilbakeviser påstandene om at lysbruk om dagen fører til langt høyere bensinforbruk.
9.Regjeringen begrunner sitt forslag om prisøkning på bensin også ved å henvise til behovet for å redusere oljeimporten samt ved å minne om de miljøpolitiske fordeler ved et redusert bensinforbruk.
10.Rettnok påpekes det i undersøkelsen at en bedre tilpasning mellom bil og campingvogn ville gitt mindre forskjell i bensinforbruk.
11.Som et eksempel kan nevnes at Sverige i 1979 importerte 55 prosent av sitt bensinforbruk, mens vi i Norge nøyde oss med 30 prosent.
12.I tillegg åpnes nye muligheter for konstruksjon av motorer med lavere bensinforbruk, med høyere effekt og renere eksos.
13.Men jeg kan nevne at det internasjonalt ser ut til å bli en stadig klarere oppfatning at bruk av såkalt treveis katalysatorsystemer, som i den benyttede Audi 80, ikke vil gi økt bensinforbruk.
14.Bak lanseringen av produktet, som skal gi skallede håret tilbake, gjøre deg slank i en fart, kurere de fleste sykdommer, fjerne rynker og gi bilen 1520 prosent lavere bensinforbruk, står nemlig Forbrukerombudet.
15.Bensinforbruk, forurensning, bensinkvalitet, ydelse, alle sikkerhetsfunksjoner.
16.Bilfabrikken Zoom lager to bilmodeller - luksusbilen Giant, som sluker to liter bensin pr. mil og småbilen Economy, som kan skryte av et bensinforbruk på 0,5 liter pr. mil.
17.Det vil imidlertid føre til høyere bensinforbruk og mindre krefter i motoren.
18.En av NAFs patruljerende biler noterte et bensinforbruk på 57 liter på 17 mils kjøring som følge av igangtauing og bruk av startkabler.
19.En dag får fabrikken pålegg fra det lokale olje og energidepartement om å produsere biler med lavere bensinforbruk - fabrikkens biler må i gjennomsnitt ikke bruke mer enn én liter bensin pr. mil.
20.Gir bilen 1520% lavere bensinforbruk !
21.I tillegg til Audi 80bilene, er det målt utslipp og bensinforbruk på Mercedes 190 og Saab 900 Turbo.
22.Jakten koster både den enkelte og samfunnet store beløp i økt bensinforbruk, økt bil og veislitasje, økt forurensning og bortkastet tid.
23.Men elektronikkens viktigste oppgave i årene fremover, vil fortsatt bli å bidra til lavere bensinforbruk og renere eksos, sier Otto Holzinger.
24.Men renseutstyret gir et sterkt øket bensinforbruk.
25.Statens teknologiske institutt har forsøkt å regne på forskjellene i bensinforbruk.
26.Til dette bruk vil man trenge motorer med et høyere bensinforbruk.
27.Undersøkelsen er ikke offentliggjort i sin helhet ennå, men de registrerte tall for bensinforbruk bekrefter at bensinforbruket øker når bilene utstyres med katalysator.
Dine siste søk