Norsk-Engelsk oversettelse av beskyttende belegg

Oversettelse av ordet beskyttende belegg fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

beskyttende belegg på engelsk

beskyttende belegg
allmennsubst. protective covering

 
 

Dine siste søk