Norsk-Engelsk oversettelse av besluttsom

Oversettelse av ordet besluttsom fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

besluttsom på engelsk

besluttsom
oppførseladjektiv determined, resolute, decisive, firm, stout
Synonymer for besluttsom
Avledede ord av besluttsom

 
 

Fler eksempler
1.Vedtaket viser at svenske myndigheter med støtte i de regler vårt nøytrale land har, kan gripe inn på en besluttsom og effektiv måte mot trafikk av denne type.
2.Det ble oppfordret til besluttsom innsats av alle regjeringer både i øst og vest om å gjøre denne saken til en hastesak.
3.Det var en beveget, men besluttsom I. Hardiner Singh som holdt pressekonferanse i Oslo tirsdag for å gjøre sin beslutning kjent.
4.En optimistisk Ronald Reagan og en besluttsom visepresident George Bush under avslutningen av republikanernes partikonvent i Dallas.
5.Han understreket ellers at de krav som stilles til mennesker som skal kunne kjempe med militære midler i krig mot en besluttsom motstander, er vesentlig forskjellig fra de krav vi har vennet oss til å stille i vårt materielle velferdssamfunn i fredstid.
6.Når det kommer til stykket, tror vi det kan vise seg at folk flest vil være innstilt på å ta et felles løft for å overvinne vanskelighetene - vel å merke hvis de får presentert en konsekvent, besluttsom og målrettet politikk.
7.Personer ble" amputert", og altfor ofte fikk vise resultater av noe som umulig kunne være noe annet enn nølende, nervøs, lite besluttsom kameraføring.
8.Rikspolitikken var et spill som stort sett ble utøvet av noen få tusen personer i hovedstaden, hvilket ga gunstige vilkår for en besluttsom gruppe kuppmakere i avgjørende øyeblikk.
9.Øket innsats for å forberede militært personell på hva de vil stå overfor i kamp mot en besluttsom og profesjonell motstander.
10.Til tross for motstand ble denne saken gjennomført på en bestemt og besluttsom måte, som vi kan være bekjent av.
11.Anne Marit Jacobsen var en søt og besluttsom Ellen som burde tatt seg i vare for den selvopptatte fisken, men det gjorde hun ikke og kan komme til å bli dødelig trett av alle vitsene han serverte.
12.Besluttsom opptreden fra plattformledelsen, et veldrillet mannskap og et nesten utrolig godt høstvær gjorde sitt til at katastrofen ble avverget.
13.Det var engang Arbeiderpartiets ledelse var like besluttsom som ansvarlig i utenriks og sikkerhetspolitiske spørsmål.
14.Lengselen efter en samlende, besluttsom leder stikker idag sikkert dypere enn de kritiske vurderinger av Titoepoken hvor navns nevnelse i de fleste tilfelle uteblir.
15.Nå sitter Reagan tilbake som en besluttsom president som vant kampen - i motsetning til Carter.
16.Pasningene var ikke så presise som vanlig, og han var heller ikke så besluttsom som vi er vant til å se ham.
Dine siste søk