Norsk-Engelsk oversettelse av bibeholdende

Oversettelse av ordet bibeholdende fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bibeholdende på engelsk

bibeholdende
konserveringsubst. conservation, preservation
Synonymer for bibeholdende
Liknende ord

 
 

Dine siste søk