Norsk-Engelsk oversettelse av blogge

Oversettelse av ordet blogge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

blogge på engelsk

blogge
allmennverb wound, cut
Liknende ord

 
 

blogge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bloggebloggendeblogget
Indikativ
1. Presens
jegblogger
dublogger
hanblogger
viblogger
dereblogger
deblogger
8. Presens perfektum
jeghar blogget
duhar blogget
hanhar blogget
vihar blogget
derehar blogget
dehar blogget
2. Preteritum (Fortid)
jegblogget
dublogget
hanblogget
viblogget
dereblogget
deblogget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde blogget
duhadde blogget
hanhadde blogget
vihadde blogget
derehadde blogget
dehadde blogget
4a. Presens futurum
jegvil/skal blogge
duvil/skal blogge
hanvil/skal blogge
vivil/skal blogge
derevil/skal blogge
devil/skal blogge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha blogget
duvil/skal ha blogget
hanvil/skal ha blogget
vivil/skal ha blogget
derevil/skal ha blogget
devil/skal ha blogget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle blogge
duville/skulle blogge
hanville/skulle blogge
viville/skulle blogge
dereville/skulle blogge
deville/skulle blogge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha blogget
duville/skulle ha blogget
hanville/skulle ha blogget
viville/skulle ha blogget
dereville/skulle ha blogget
deville/skulle ha blogget
Imperativ
Bekreftende
dublogg
viLa oss blogge
dereblogg
Nektende
duikke blogg! (blogg ikke)
dereikke blogg! (blogg ikke)
Dine siste søk