Norsk-Engelsk oversettelse av boikotte

Oversettelse av ordet boikotte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

boikotte på engelsk

boikotte
allmennverb boycott
Synonymer for boikotte
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.SovjetUnionen kommer ikke til å boikotte sommerOL i Los Angeles, men det er mulig at man ikke kommer til å delta.
2.(NTBReuterAFP) Det siste forsøket fra formann Juan Antonio Samaranch i Den internasjonale olympiske komite på å få SovjetUnionen til å omgjøre som beslutning om å boikotte de olympiske leker i Los Angeles ble mislykket.
3.(NTBReuterAFP) Det var imorges fortsatt uklart om Libya kommer til å boikotte sommerlekene i Los Angeles efter at de amerikanske myndigheter nektet innreisetillatelse for tre libyske journalister.
4.(NTBReuterAFP) Dødstruslene som fem asiatiske olympialag har mottatt, er trolig sovjetisk desinformasjon for å få landene til å boikotte sommerlekene.
5.All kritikk av Los Angeleslekene og alle de russiske angrepene på den amerikanske OLarrangøren har bygget opp til en sovjetisk boikott, men meldingen om at SovjetUnionen virkelig har gått til det skritt å boikotte Los Angeles, kom totalt uventet, sier NOKformann Arne B. Mollen (bildet).
6.All kritikk av Los Angeleslekene og alle de russiske angrepene på organisasjonskomiteen i OLbyen (LAOOC) har bygget opp til en sovjetisk boikott av sommerlekene, men meldingen om at SovjetUnionen virkelig har gått til det skritt å boikotte Los Angeles, kommer totalt uventet på meg, var formannen i Norges Olympiske Komite, Arne B. Mollens første reaksjon tirsdag aften.
7.De beslutninger som er foretatt i Virtanensaken er helt i tråd med lovverket, og jeg er overbevist om at de fem vil skjønne at det å boikotte landslaget ville være å gå altfor langt når de får forelagt seg dette på en skikkelig måte.
8.Hvis Romania og andre land trekker seg fra sommerlekene og oppgir samme grunn som de øvrige østblokklandene, vil verdenssamfunnet til fulle ha fått demonstrert at SovjetUnionen har brutt sitt løfte om ikke å sette andre land under press for å få dem til å boikotte.
9.I protest var vi inne på tanken om enten å boikotte kampen, eller bare spille med fem mann.
10.Jeg beklager at den fremste opposisjonsgruppen i Nicaragua har uttalt at de vil boikotte valget i november.
11.Kan det bli aktuelt å boikotte kampen, Thor Martinsen ?
12.På nordisk plan vil vi bidra til å styrke samarbeidet om å boikotte sydamerikanske varer, sa han.
13.Alle SovjetUnionens nære allierte bortsett fra Romania har nå bestemt seg for å boikotte OL i Los Angeles.
14.Avisen Republikken (Rzeczpospolitr) gjentok anklager fra det sovjetiske partiorgan Pravda og hevdet at regjeringen i Bonn har oppgitt sin gamle politikk med å boikotte ØstTyskland.
15.Avstemningen ble derimot et nederlag for den peronistiske opposisjonen som oppfordret argentinerne til å boikotte folkeavstemningen.
16.BERGEN FORMANNSKAP har besluttet å boikotte SydAfrika.
17.Bazargan har gjort det klart at partiet vil boikotte søndagens valg fordi det ikke er demokratisk.
18.Bevegelsen oppfordrer SydAfrikas indiere og fargede (mennesker av blandingsrase) til å boikotte valgene i solidaritet med landets svarte flertall, som fortsatt er helt unten politiske rettigheter.
19.Bolivia vil boikotte de olypiske sommerlekene i Los Angeles fordi amerikansk presse har skrevet nedsettende om landet.
20.Borettslagene kan komme til å boikotte videre utbygging av kabelnett dersom de private kabelselskapene skal ha eiendomsretten til internanlegg og forbindelsesnett også i fremtiden.
21.Brevet ble skrevet umiddelbart efter at Moskva ga beskjed om at det ville boikotte sommerlekene.
22.Bulgaria vil følge SovjetUnionen og boikotte sommerlekene i Los Angeles.
23.Både Kristiansen og Haugstvedt sier det strider imot det internasjonale frihandelsprinsippet å boikotte Israel.
24.DET siste innebærer at 6,5 millioner polakker - om regjeringens oppgave skulle stemme - viste et betydelig mot ved å boikotte valget.
25.Da OL kom, bestemte USA seg for å boikotte...
26.De menneskene som vedtok at også Bulgaria skulle boikotte sommerlekene i Los Angeles gjorde seg skyldig i grovt tyveri for Georgievas vedkommende.
27.De mente brevene var en del av en større kampanje for å få landene i den tredje verden til å boikotte lekene i Los Angeles.
28.De synes ikke at Norge skal kjøpe varer fra SovjetUnionen og oppfordrer til å boikotte utstillingen.
29.De vil nødig bli beskyldt for å boikotte ; de har bare ikke meldt seg på...
30.Den greske president Konstantin Karamanlis tok onsdag påny til orde for at Hellas blir gjort til fast vertsland for de olympiske sommerleker på bakgrunn av Sovjets beslutning om å boikotte lekene i Los Angeles, melder Aftenpostens medarbeider Anne Synnevåg.
Dine siste søk