Norsk-Engelsk oversettelse av bord

Oversettelse av ordet bord fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bord på engelsk

bord
møblersubst. table
Synonymer for bord
Avledede ord av bord
Eksempler med oversettelse
Har du et bord ved vinduet?
Liknende ord

 
 

Wiki
Bord uttalt bor på norsk kan være - Bord (møbel), et møbel med plate montert på bein eller understell - Bord (trelast), trelast tynnere enn planker - Reling eller skipsside (derav uttrykk som «om bord») Bord uttalt bårrd kan på norsk være - Bord (ornament), en dekorativ kant eller et bånd, for eksempel på tekstiler eller i interiører - Skjoldbord eller bare «bord», er i våpenskjold og heraldikk en bred stripe som går langs skjoldets sidekanter, og den kan være med eller uten figurer på den.

Fler eksempler
1.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
2.Det er likesom det store bord i et mellomspill ennu nynner efter festskrudet og i nye glass og flasker anslår en annen og sterkere melodi.
3.Dette er ikke mitt bord, det er ikke min sak, det er ikke mitt gebet.
4.Fredrikke" er grei jente med god mat, men du får sjelden et bord aleine.
5.Rent bord" er en mørkt anstrøket filmatisering av en amerikansk" hårdkokt"roman fra 1940tallet.
6.Takstolene" i hver ende lages av to bord i vinkel.
7.Vi må bare ikke tro at det nu er gjort rent bord, fordi en norsk byråsjef er avslørt som KGBs mann i Norge," skriver Christensen.
8.(NTBDPAAFP) Flykaprerne om bord i det kuwaitiske passasjerflyet på flyplassen i Teheran åpnet imorges på nytt ild inne i flyet.
9.Cannes er den tøffeste journalistjobb noen kan ha, sier Arne Hestenes - her foreviget ved sitt eget og dr. Holmens bord i Annenetagen på Continental.
10.Det er jo ikke akkurat noen julefortelling, sier Ingrid, som går til og fra og dekker bord.
11.Det skjedde ingen ting under forhandlingene, og alle problemene ble lagt på meglingsmannens bord.
12.Det var dere som kom til dekket bord og kunne nøye dere med desserten !
13.Det var ingen dramatikk eller noen fare på ferde da et av Braathens SAFEs Fokker F28 Fellowship mistet trykket på ett av de to hydrauliske systemene om bord efter avgang fra Værnes flyplass utenfor Trondheim ved 19.15tiden torsdag, opplyser informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathens SAFE til Stavanger Aftenblad.
14.Du skulle kanskje hatt en stol og et bord et sted i huset..., sa en vennlig sjel, som antagelig ante min lengsel.
15.Et annet sted har mannskapet eget bordtennisrom, riktignok bare med ett bord.
16.Et program som gir muligheter til å søke felles realistiske innstillinger til spørsmålet om krig og fred ligger bokstavelig talt på den gjenvalgte presidentens bord, skriver Tass.
17.Hva skjer med de andre ansøkninger som ligger i hauger på byråkratenes bord ?
18.Hvis det sitter seks personer rundt et bord, så kan den ene være lærer, sa han.
19.Hvis vi ikke vinner valget i 1985, vil Arbeiderpartiet komme til dekket bord og ha et svært gunstig utgangspunkt for å beholde makten lenge.
20.I stedet for å tenke på møbler som stoler, bord og benker, må man se på møblenes funksjon.
21.Jeg hadde hatt noen opphold ved banker i utlandet, blant annet ett år i en fransk bank, og jeg tenkte at nordmenn kan da vel ikke være dummere enn andre - vi måtte kunne sitte og handle ved de samme bord som de store internasjonale bankene, sier Kvigstad.
22.Med vimpler og blomster, bord og parasoller, fabulerer duoen.
23.Om 10 år vil gravlaksen ha skjøvet røkelaksen fra alle franske bord.
24.Om det er meningen at oppholdstillatelser skal tilbakekalles straks ektefellene ikke deler bord og seng, bør dette komme klart til uttrykk i forskriftene.
25.På dette tidspunkt sto prosessfullmektigen til den ankende part og forklarte om hvordan en trål var innrettet, og jeg trodde faktisk at det ble kastet bort på rettens bord modeller av en trål eller et eller annet som bevismiddel, fortsetter han, ikke helt uten smil i stemmen.
26.Regjeringen Willoch kom ikke til dekket bord.
27.Så behøver jeg ikke smile til alle, sier Plut, og vender tilbake til dr. Holmens bord.
28.Så har vi reservert bord for Dem til showet iaften.
29.Så så, må man si, innen Arne Hestenes plutselig får øye på høyesterettsadvokat Vincent Galtung med et herrefølge på 13, på vei til fyldig bord like ved dr. Holmens.
30.Ved et annet bord tronet Gro Harlem Brundtland, SVs Theo Koritzinsky og jubilantens egen Odd Einar Dørum.
Dine siste søk