Norsk-Engelsk oversettelse av bosette seg

Oversettelse av ordet bosette seg fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bosette seg på engelsk

bosette seg
bopelverb settle in, take up residence in
Avledede ord av bosette seg
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi bør ikke la flere innvandrere få bosette seg i Norge".
2.AIF mener det nye lovutkastet vil svekke innvandreres muligheter til å bosette seg her i landet, og at det også vil svekke innvandreres rettigheter når de har bosatt seg.
3.Advokat Digernes ble utpekt som personlig ansvarlig for at kriminelle innvandrere og politiske terrorister har fått bosette seg i Norge.
4.Antagelig er det best å legge forholdene til rette for at de kan bosette seg i sitt eget miljø i grensetraktene og integreres i det thailandske samfunn.
5.Avtalen betyr at ansatte som blir med på flyttelasset, vil få en betydelig økonomisk og praktisk hjelp til å bosette seg i Trondheim.
6.Byfolk vil igjen bosette seg i bykjernen, og bostedsadresse i sentrumsområdene ser ut til å utvikle seg til et statussymbol.
7.Børre Knudsen skal bosette seg i Bergen.
8.De har tenkt å bosette seg på gården og drive den som kombinasjonsbruk.
9.De som har planer om å bosette seg i rommet, har allerede dannet et L5selskap.
10.Den 35 år gamle kineseren har ikke gitt klart uttrykk for hvor han ønsker å bosette seg i fremtiden.
11.Den ene politiker efter den andre får sine skattemanipulasjoner avslørt i pressen samtidig som stadig fler velstående og skattetrette svensker flytter ut av landet for å bosette seg i Storbritannia.
12.Den lille familien skulle bosette seg i Norge og flyttet inn i Lyder Sagens gate 10 på Fagerborg.
13.Der fikk israelittene bosette seg, men måtte senere trelle under egypterne.
14.Det blir nå aktuelt for stadig nye grupper å bosette seg i" fritidskommunen" sin, selv om de fortsatt gjennom sitt arbeide er knyttet til de store bysentrene.
15.Det er foreløbig uklart om de ønsker å bosette seg i Norge eller om de vil reise til et annet vestlig land.
16.Det er i den senere tid registrert merkbart større interesse blant folk for å bosette seg i sentrumsområdene, også blant barnefamilier.
17.Det har sammenheng med at man i gamle dager pent måtte legge av seg sin egen dialekt når man inntok hovedstaden for å bosette seg der.
18.Det må igjen bli attraktivt å bosette seg innen hovedstadens grenser.
19.Det samme gjelder forøvrig den økonomiske situasjon og mangelen på nybyggere som er villige til å bosette seg i de okkuperte områder.
20.Efter en konsertturne i USA i 1978, bestemte Schiff seg for å bosette seg i Vesten.
21.Elleve år gamle Sunniva Lindekleiv vurderer å bosette seg i Hollywood for å videreutvikle seg som skuespiller.
22.En av de fire lensmannsbetjentene ved Fron lensmannskontor på Vinstra ønsker å bosette seg på farsgården, 55 kilometer unna, men lensmannen i Fron mener betjenten må være bosatt i sitt tjenestedistrikt.
23.En fjerdedel mente faktisk at alle som vil, bør få bosette seg i Norge, sier Bente Puntervold Bø.
24.Familiene var som regel store, og resten av brødrene sto fritt til enten å bosette seg et annet sted, eller bli boende hos eldstemann.
25.Forøvrig har sentralstyret i Kristelig Folkeparti vedtatt å be Regjeringen om å gjøre hva som er mulig for å påvirke SovjetUnionen til å la ekteparet Sakharov få den legebehandling de har behov for og å få bosette seg der de ønsker.
26.Fremmedkontrollens oppgave består i å håndheve det regelverk som de politiske myndigheter har vedtatt for utlendingers adgang til å bosette seg i Norge.
27.Før han forlot Hommelvik for å bosette seg i Oslo, rakk han også å være medlem av Malvik kommunestyre fra 1947 til 1950.
28.Grung opplyser at UD avventer en forespørsel fra Høykommissæren, dersom de syv ønsker å bosette seg her.
29.Han stiller ikke til gjenvalg, men forbereder nå å flytte og bosette seg på Sørlandet.
30.Hans far er ambassadør Olaf MoltkeHansen, men sønnen valgte å bosette seg i sin mors hjemby i USA.
Dine siste søk