Norsk-Engelsk oversettelse av bosette seg i

Oversettelse av ordet bosette seg i fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bosette seg i på engelsk

bosette seg i
bopelverb take up residence in
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi bør ikke la flere innvandrere få bosette seg i Norge".
2.Advokat Digernes ble utpekt som personlig ansvarlig for at kriminelle innvandrere og politiske terrorister har fått bosette seg i Norge.
3.Antagelig er det best å legge forholdene til rette for at de kan bosette seg i sitt eget miljø i grensetraktene og integreres i det thailandske samfunn.
4.Avtalen betyr at ansatte som blir med på flyttelasset, vil få en betydelig økonomisk og praktisk hjelp til å bosette seg i Trondheim.
5.Byfolk vil igjen bosette seg i bykjernen, og bostedsadresse i sentrumsområdene ser ut til å utvikle seg til et statussymbol.
6.Børre Knudsen skal bosette seg i Bergen.
7.De som har planer om å bosette seg i rommet, har allerede dannet et L5selskap.
8.Den 35 år gamle kineseren har ikke gitt klart uttrykk for hvor han ønsker å bosette seg i fremtiden.
9.Den ene politiker efter den andre får sine skattemanipulasjoner avslørt i pressen samtidig som stadig fler velstående og skattetrette svensker flytter ut av landet for å bosette seg i Storbritannia.
10.Den lille familien skulle bosette seg i Norge og flyttet inn i Lyder Sagens gate 10 på Fagerborg.
11.Det blir nå aktuelt for stadig nye grupper å bosette seg i" fritidskommunen" sin, selv om de fortsatt gjennom sitt arbeide er knyttet til de store bysentrene.
12.Det er foreløbig uklart om de ønsker å bosette seg i Norge eller om de vil reise til et annet vestlig land.
13.Det er i den senere tid registrert merkbart større interesse blant folk for å bosette seg i sentrumsområdene, også blant barnefamilier.
14.Det må igjen bli attraktivt å bosette seg innen hovedstadens grenser.
15.Det samme gjelder forøvrig den økonomiske situasjon og mangelen på nybyggere som er villige til å bosette seg i de okkuperte områder.
16.Efter en konsertturne i USA i 1978, bestemte Schiff seg for å bosette seg i Vesten.
17.Elleve år gamle Sunniva Lindekleiv vurderer å bosette seg i Hollywood for å videreutvikle seg som skuespiller.
18.En fjerdedel mente faktisk at alle som vil, bør få bosette seg i Norge, sier Bente Puntervold Bø.
19.Fremmedkontrollens oppgave består i å håndheve det regelverk som de politiske myndigheter har vedtatt for utlendingers adgang til å bosette seg i Norge.
20.Før han forlot Hommelvik for å bosette seg i Oslo, rakk han også å være medlem av Malvik kommunestyre fra 1947 til 1950.
21.Hans far er ambassadør Olaf MoltkeHansen, men sønnen valgte å bosette seg i sin mors hjemby i USA.
22.I 1985 tiltrer han stillingen som fylkesmann i Nordland og vil bosette seg i" fylkesmannsresidensen" i Bodø - en praktfull eiendom med syv mål tomt.
23.I Danmark har han vært i 13 år, han snakker dansk, spansk pluss fire andre sprog og lover å erobre norsken, for naturligvis skal han nå bosette seg i Bergen.
24.Jørn Hennie sier det er mulig at han selv kommer til å bosette seg i hovedhuset, som har et bruttoareal på 770 kvadratmeter, inklusive innendørs svømmebasseng.
25.Kampanjer for å oppmuntre folk til å bosette seg i fjerntliggende strøk, er ikke noe nytt i sovjetisk historie.
26.Lund karakteriserer dette som en ny type innvandring, og han hevder at et betydelig antall av dem som søker, ikke viser overvettes stor interesse for utdannelse, men bruker dette tilbudet og de fordeler som en metode for å bosette seg i Norge, til tross for innvandringsstoppen.
27.Når det gjelder iranerne, er det ikke gitt endelig svar fra alle vi har spurt, men vi forsøker å plassere dem der det fra før av bor iranere, og det betyr at de fleste vil komme til å bosette seg i Østlandsområdet.
28.Næringsrandsonen rundt sentrum utvides, samtidig som det er registrert en merkbar øket interesse fra folk til å bosette seg i sentrum og sentrumsnære områder.
29.Og" for hvert år jeg har arbeidet med og blant innvandrere, fremfor alt voksne som husker hjemlandet, er jeg blitt mer og mer overbevist om at det å passere en grense - altså å bosette seg i et annet land enn der man er født - har en dyp og livsomveltende virkning på et menneske".
30.Politiet i Moss har i et brev til Kontaktutvalget for innvandrere i Moss kommune gitt uttrykk for at politiet kan nekte oppholdstillatelse til flyktninger som bryter opp fra en etablert tilværelse i en kommune for å flytte og bosette seg i en annen kommune, der de på forhånd ikke har ordnet med bolig og arbeid.
Dine siste søk