Norsk-Engelsk oversettelse av branngate

Oversettelse av ordet branngate fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

branngate på engelsk

branngate
skogsvitenskapsubst. firebreak
Liknende ord

 
 

Wiki
Branngate er en «gate» som ryddes i skog eller andre steder for å stoppe en brann som nærmer seg, eller forebygge at en brann sprer seg - eller iallfall sinke brannen. I dag lages branngater oftest for å begrense skogbranner. I byer finnes gjerne minstekrav for gatebredden bl.a.

Fler eksempler
1.Frivillige mannskaper ble anmodet om å møte øyeblikkelig, og i løpet av kort tid var nærmere 100 mann, mange skoleungdom - i full gang med å bygge branngate på toppen av Valsjøberget.
2.Frivillige og brannmannskaper måtte hugge en branngate som sikring, og de klarte å få kontroll over ilden.
Dine siste søk